×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


محمد پورداودمدیرکل آموزش و پرورش استان همدان : مدیریت زمان اهمیت خاصی در جذب و نگهداشت سوادآموزان دارد

پورداود افزود: هرچه از نظر زمان بیشتر صرفه جویی کنیم فرصت های فراروی به نفع برنامه ریز های کلان و استراتژیک خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، محمد پورداود در نشست کارشناسان  سوادآموزی شهرستان ها، نواحی و مناطق استان که در شهرستان نهاوند برگزار شد، با بیان این که مدیریت، روش به گردش  درآوردن کارهای یک سازمان است، اظهار کرد:  یکی از مهم ترین متغیر های مدیریت عامل زمان است.

   پورداود افزود: هرچه از نظر زمان بیشتر صرفه جویی کنیم فرصت های فراروی به نفع برنامه ریز های کلان و استراتژیک خواهد بود.

   وی تصریح کرد: با استفاده بهینه از زمان و انجام به موقع امور می توانیم از هدر رفت زمان جلوگیری کنیم.

   مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به دسته بندی کارها از دیدگاه مدیریت زمان به کارهای مهم و فوری، مهم اما غیر فوری، فوری اما غیر مهم، کم اهمیت و غیر فوری و  بیهوده و وقت گیر، گفت: از میان اینها اولویت بایستی به کار های مهم اما غیر فوری اهتمام داشت.

   پورداود با بیان این که مدیریت زمان در گرو توجه به اصول و قوانین حاکم بر آن است، افزود: استفاده از راهکار هایی چون نوشتن اهداف دراز مدت، تعیین درجه اولویت اهداف، خرد کردن اهداف به کارهای کوچک تر، تعیین ترتیب و درجه اولویت کارها، تعیین برنامه زمان بندی انجام کارهای مهم و اقدام فوری و پیگیر طبق برنامه زمان بندی شده در مدیریت بسیار مهم و تأثیرگذار است.

   وی مواردی چون اشتیاق، قاطعیت، اراده و انضباط را عوامل مهم بهره وری در مدیریت زمان دانست و تصریح کرد: باید تکنیک های خوب مدیریت زمان را آنقدر تمرین کنیم که به عادت تبدیل شود.

   مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با بیان این که مدیریت زمان در دستگاه تعلیم و تربیت اهمیت مضاعفی دارد، خاطرنشان کرد: توجه به این مقوله در جذب و نگهداشت سوادآموزان  موثر است.