×
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


حضور مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی در استان کرمان

اردشیر قیصر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به همراه دونفر از کارشناسان حوزه امور آموزشی سازمان به مدت ۳روز از استان کرمان با هدف بررسی میدانی از شهرستانهای تابعه ، بررسی عملکرد شورای پشتیبانی ،گروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات ، بررسی عملکرد کمی و کیفی طرح ها برنامه های اجرائی و کنترل فرآیند نظارت مستقیم و غیره مستقیم استان و شهر ستانهای تابعه نسبت به فعالیت های سوادآموزی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی اردشیر قیصر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی در این بازدید ضمن حضور در جلسات شورای پشتیبان سوادآموزی شهرستانهای رود بار جنوبی و زرند ، اعلام کرد :این جلسات با حضور فرماندار و کلیه اعضای محترم، تشکیل شد و موضوع سواد آموزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید طرح های عملیاتی و شتاب بخشی به کاهش بی سوادی در شهرستان رودبار و طرح پاک سازی روستا به روستا و نهایتاً دهستانها و شهرستانهای زرند تهیه و ارایه شود.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اعلام کرد :استان کرمان با 92.3 درصد باسوادی در گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله در رتبه ۲۸ استانهای کشور قرار دارد و با توجه به وسعت استان، اختلاف درصد باسوادی بین پائین ترین شهرستان ( رودبار جنوبی77.5%) و بالاترین آن ( کوهبنان با 98.4% ) حدود ۲۰ %است و لازم است متناسب با شرایط هر یک از شهرستانهای تابعه برنامه ریزی خاص صورت گیرد .

قیصر یادآور شد :جایگاه استان کرمان از لحاظ نرخ سواد آموزی در بین استانهای کشور جایگاه مناسبی نیست و ضرورت اجرای برنامه های مختلف در زمینه آموزش بی سوادان و کم سوادان استان دارد و استان این ظرفیت را دارد که بتواند خودش را به بالای میانگین کشوری برساند .

این مقام مسئول گفت : سه عامل مسدودنبودن ورودی بی سوادی، بازگشت به بی سوادی و مهاجرت وضعیت سواد استان را تهدید می کند و بایستی برای هر کدام از آنها برنامه ریزی لازم صورت گیرد . وی ادامه داد :  استان کرمان از جمله استانهائی است که مهاجرین افغانستان در آنجا بیشتر است و این عامل شاخص سواد استان را تحت تأثیر قرار داده است .

قیصر خاطر نشان کرد : وضعیت استان کرمان از لحاظ پوشش بی سوادان و میزان قبولی قابل تامل است و بررسی درصد قبولی استان در سه سال اخیر نشان می دهد بطور متوسط ۶۷ درصد افرادیکه تحت پوشش رفته اند در پایان به مرحله قبولی رسیده اند و این عدد در بین شهرستانها از حدود ۹۳ درصد تا ۴۰ درصد در نوسان است که نیاز به نظارت بیشتر و کنترل دقیق تر دارد مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان گفت : معاونت سوادآموزی استان با مشارکت اعضای گروه بهبود کیفیت برنامه های خوبی را در دستور کار خود قرار داده است و کنترل هایی انجام شده ولی نیاز به تقویت ، توسعه و استمرار آن دارد تا بتواند در سالم سازی ثبت نام ها، اخذ امتحانات و اصلاح اوراق امتحانی قدم های مثبتی بردارد.

قیصر در خصوص واگذاری آزمایشی انجام امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی توسط موسسه آینده سازان گفت: هر چقدر در فرآیند اجرا اشکالات جزئی مشاهده می شود ولی امیدواریم نتیجه بررسی اجرای آزمایشی برون سپاری امتحانات به موسسه مذکور مثبت و خوب ارزیابی شود و سازمان بتواند از ظرفیت این موسسه در مسایل اخذ و کنترل امتحانات و در سالم سازی آن استفاده نماید.

اردشیر قیصر در ادامه صحبت های خود بیان کرد : سازمان نهضت سواد آموزی  ظرفیت های خوبی را با ایجاد شورای پشتیبانی سواد آموزی ، گروه بهبود کیفیت و مراکز یادگیری محلی برای تسهیل فرآیند سوادآموزی، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های سواد آموزی در استانها و شهرستانها فراهم کرده است و این نهاد ها می توانند در کیفیت بخشی فعالیت ها موثر باشد.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان در پایان ضمن ضرورت اجرای شبکه ای سامانه سوادآموزی و استفاده همه بخش های معاونت سوادآموزی از ظرفیت این سامانه تاکید  و از بخش نگری به اجرای سامانه انتقاد و خاطر نشان کرد : باید تلاش کنیم وضیعت بی سوادان پایگاه را با نتیجه سرشماری ۱۳۹۵ به روز آوری و در اختیار استان ها قرار دهیم.