×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


سازمان نهضت سوادآموزی در بین 105 دستگاه اجرایی کشور رتبه نهم خدمات الکترونیک را کسب کرد .

مهدی نامجومنش مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی گفت : در خوشه خدمت آموزش و پژوهش که 12 سازمان آموزشی – پژوهشی قرار دارند سازمان نهضت سواد آموزی در رتبه اول این خوشه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی در پنجمین دوره خدمات الکترونیک دستگاه های کشور، سازمان نهضت سواد آموزی موفق به کسب رتبه نهم خدمات الکترونیک گردید .
در این ارزیابی که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات صورت گرفت 105 دستگاه اجرایی کشور مورد بررسی قرار گرفتند که سازمان نهضت سوادآموزی در بین 10 دستگاه برتر این ارزیابی قرار گرفت.

مهدی نامجومنش مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه  سازمان نهضت سواد آموزی  نسبت به ارزیابی دوره قبل موفق به ارتقای 3 رتبه ایی شده است افزود :  این ارزیابی در 5 محور حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی انجام شده است که این سازمان در حضور در وب با کسب 75/80 درصد امتیاز، تعاملی با کسب 90 درصد امتیاز، تراکنشی با کسب 75/76 درصد امتیاز، یکپارچگی و مشارکتی با کسب 100 درصد امتیاز موفق به کسب رتبه نهم شده است.

نامجو منش گفت : در خوشه خدمت آموزش و پژوهش که 12 سازمان آموزشی پژوهشی قرار دارند ، سازمان نهضت سواد آموزی  در رتبه اول این خوشه قرار گرفته است.

شایان ذکر است ،بیمه مرکزی، سازمان سرمایه گزاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی، شرکت ارتباطات زیرساخت ،  10 دستگاه برتری بودندکه مورد ارزیابی قرار گرفتند .