×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


گردهمایی کاربران سامانه سواد آموزی استانهای سراسر کشور در مرکز آموزشی شهید باهنر در ملارد کرج برگزار شد .

کوثری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی در این گردهمایی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش همکاران با اشاره به اینکه سواد آموزی یک خدمت ارزشمند و صدقه جاریه است افزود : آموزش و آگاه سازی و سواد آموزی مواردی است که اهمیت زیادی دارد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی گردهمایی کاربران سامانه  سواد آموزی استانهای کشور با هدف هدایت و توانمندی سازی کاربران و آشنایی با آخرین تغییرات سامانه سوادآموزی برگزار گردید .  

کوثری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی در این گردهمایی ضمن تشکر و قدردانی  از تلاش و کوشش همکاران با اشاره به اینکه سواد آموزی یک خدمت ارزشمند و صدقه جاریه است افزود : آموزش و آگاه سازی و سواد آموزی مواردی است که اهمیت زیادی دارد .

گفتنی است دوره آموزشی تخصصی (سیستمهای چند رسانه ای ) با حضور 64 نفر از کاربران سامانه سواد آموزی سراسر کشور   به مدت 3 روز برگزار شد .

در پایان این دوره آموزشی  از کاربران برتر سامانه سواد آموزی با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تجلیل به عمل آمد .