×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


جلسه گروه های بهبود کیفیت سوادآموزی نواحی و مناطق با حضور آقای شیخ الاسلام مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین استان تشکیل گردید

شیخ الاسلام مدیر کل آموزش و پرورش قم بیان داشت : اصل نظارت بر فرایند فعالیت ها و برنامه ها و طرح های سوادآموزی یک ضرورت و از جایگاه مهم و موثری برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از معاونت سواد آموزی استان قم محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش  در جلسه ای که با حضور روسای گروه های بهبود کیفیت سوادآموزی نواحی و مناطق که با حضور آقای شیخ الاسلام مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین استان تشکیل گردید گفت: اصل نظارت بر فرایند فعالیت ها و برنامه ها و طرح های سوادآموزی یک ضرورت و از جایگاه مهم و موثری برخوردار است. که در این رابطه لازم است روسای محترم گروه بهبود کیفیت سوادآموزی بر مراحل جذب، ثبت نام، آموزش، آزمون و امتحانات و پرداخت حق الزحمه ها و محتوای قراردادها توجه لازم و نظارت دقیق و به موقع به عمل آید.

وی در این جلسه گفت: شناسایی و انتخاب و انتصاب مسئولین سوادآموزی(ناظرین آموزشی) باید در دستور کار قرار گیرد و حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به این مهم اقدام شود.

معاون سوادآموزی استان اظهار داشت اعضای گروه بهبود کیفیت نقش سازنده و کاربردی را بر نظارت و کیفیت فعالیت ها و برنامه ها دارند و از اعضای فعال تقدیر خواهد شد. در این جلسه رئیس گروه بهبود کیفیت استان آقای حمیدرضا شیخ الاسلام بر اهمیت نظارت و کنترل بر فرایند برنامه ها و فعالیت ها تاکید داشتند.