×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


مهدی رفیعی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان : موفقیت حوزه سوادآموزی مرهون ارزش آفرینی است

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مدارس می بایست به عنوان رسانه های تعلیم و تربیت در حوزه ارتقای سوادآموزی با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی ظاهر شوند. تنها راه پیشرفت کشور توجه به سوادآموزی و حوزه فرهنگ است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان مهدی رفیعی ظهر امروز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۹۸ در جمع مسئولان سوادآموزی استان اعلام کرد:ارزش آفرینی می بایست به عنوان یک اصل در حوزه عملکردی مجموعه سوادآموزی استان دنبال شود زیرا تا زمانی که سوادآموزی به عنوان یک ارزش در جامعه گسترش نیابد موفقیت در این حوزه امری ناممکن خواهد بود.

وی با اشاره به نقش مهم مدارس در پیشبرد اهداف حوزه سوادآموزی، خاطرنشان کرد: مدارس از طریق استفاده از رویکردهای نوین رسانه ای می بایست به عنوان بازوان پرتوان نظام تعلیم و تربیت در خصوص ترویج فرهنگ  سوادآموزی در جامعه عمل کنند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خورستان در ادامه گفت: مجموعه سوادآموزی استان می بایست با استفاده از ظرفیت گروه های مرجع در جامعه نسبت به ارتقای شاخص سوادآموزی در استان اقدام کنند.

رفیعی در عین حال با تاکید بر لزوم پیروی از اصول مدیریت در اجرای برنامه های عملکردی حوزه سوادآموزی، توضیح داد: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های عملکردی از جمله مهمترین اصولی است که می بایست توسط متولیان تعلیم و تربیت دنبال شود.

وی در پایان گفت: پیشرفت و توسعه کشور در همه حوزه ها مرهون توجه به حوزه فرهنگ و سوادآموزی است. سوادآموزی و ارتقای شاخص های پوشش سوادآموزی از جمله مهمترین اولویت های مجموعه تعلیم و تربیت استان است.