×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


علیرضا نخعی معاون امور آموزشی سازمان در استان خراسان شمالی : برون سپاری فعالیت های سواد آموزی در اولویت قرار دارد

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی در جلسه کارگروه بهبود ستاد امتحانات و کارگروه واگذاری سوادآموزی استان خراسان شمالی : برون سپاری فعالیت های سواد آموزی در اولویت قرار دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی علیرضا نخعی  اظهار کرد: در امر سواد آموزی روابط بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده  نباید جنبه تکلیفی داشته باشد

وی افزود : با توجه به بازدیدها و بررسی های بعمل آمده در سوادآموزی خراسان شمالی و همچنین ارزیابی های بعمل آمده در شاخص های گوناگون، این معاونت شایسته تقدیر بوده و ضمن خداقوت به تمامی عوامل دست اندرکار، اجرای امورات در مدار قانونی مشاهده و سلامت کار قابل رؤیت می باشد

کیایی رئیس گروه نظارت و ارزیابی سازمان نهضت سوادآموزی کشور نیز در این جلسه افزود : در ارزیابی که امسال در کشور انجام شد و با توجه به مشکلات موجود، صعود چند پله ای سوادآموزی استان نشان دهنده تلاش پرثمر و خستگی ناپذیری همکاران عزیزمان در خراسان شمالی بوده است

اسدی رئیس اداره بودجه سازمان نهضت سوادآموزی  نیز دراین جلسه افزود: نکته مهمی که در بازدید گروهی در این استان به چشم خورد و آنرا بااهمیت جلوه میداد انعقاد قراردادهای مالی بین آموزش و پرورش های شهرستانها و مناطق جهت فعالیتهای سوادآموزی بود که در جایگاه خود در کشور انحصار به فرد است

عباس سعیدی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در ادامه جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی استان اظهر داشت :قطعأ سواد و سوادآموزی تعاریف زیادی دارد و قطعأ با گذشته باید تغییرات متفاوت و چشمگیری داشته باشد تا بتوانیم به آن اهداف عالیه مدنظرمان برسیم

 سعیدی ادامه داد: حوزه سواد آموزی با همکاری حوزه معاونت آموزش ابتدایی در جهت انسداد مبادی بی سوادی نقش موثری دارد

معاون سواد آموزی آموزش وپرورش استان در جلسه بهبود کیفیت با حضور معاون امور آموزشی نهضت سواد آموزی : بیش از 89 درصدی فعالیت های سواد آموزی محقق شده است

وی اظهار کرد :جذب و آموزش 6 هزار و 965 نفر در برنامه های سوادآموزی استان تعهد شده است که تا به حال 6هزارو 241 نفر معادل 89/61 درصد محقق شده است.