×
سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


مهدی نامجومنش مدیر کل دفتر نظارت و سنجش وارزیابی سازمان در مازندران :شهرستان میاندورود حجم بالایی را در سال 98 تحت پوشش خود قرار داد و این قابل ستایش است .

سواد آموزی یکی از وظایف اداره آموزش و پرورش شهرستان میاندورود است و این حوزه نیاز به همراهی ، هم اندیشی و همفکری شما عزیزان دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی مازندران مهدی نامجو منش مدیر کل دفتر نظارت و سنجش وارزیابی  سواد آموزی وزارت آموزش وپرورش در جلسه بهبود و کیفیت سواد آموزی شهرستان میاندورود گفت :
بسیار خرسندم در شهرستا میاندورود ، استان مازندران  با مردم  و مخصوصا همکاران فرهنگی همکلام هستم.
نامجومنش تاکید کرد:  سواد آموزی یکی از وظایف اداره آموزش و پرورش شهرستان میاندورود است و این حوزه نیاز به همراهی ، هم اندیشی و همفکری شما عزیزان دارد.
وی  اظهار داشت :  بنده و آقای تقی نیا معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان مازندران  حامی اصلی همکاران در حوزه سواد آموزی  شهرستان میاندورود خواهیم بود.
مدیر کل دفتر نظارت وسنجش وارزیابی سازمان نهضت سواد آموزی بیان کرد :  شهرستان میاندورود حجم بالایی را در سال 98 تحت پوشش خود قرار داد و این قابل ستایش است .
تقی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران اشاره کرد : ما همیشه  بایدنگرش ها را تقویت کنیم و هم تغییر دهیم. 

در این شهرستان تغییرات کمی و کیفی در حوزه سواد آموزی  احساس می شود .
 عرب خزائلی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندورود ضمن خیر مقدم به  نامجومنش مدیرکل دفتر نظارت وسنجش وارزیابی سوادآموزی وزارت آموزش وپرورش گفت : میاندورود  ۸۳۴۶ دانش آموز و ۷۳۶ همکارپرسنلی و معلم دارد.

وی اشاره کرد : این شهرستان چند ویژگی خاص دارد که به سبب کثرت بی سوادان  اهمیت خاص پیدا می کند .همچنین  پذیرای مهاجران استان سیستان و بلوچستان است.
عرب خزائلی تصریح کرد : کشف افراد بی سوادی برای ما یک معضل است چون ،  بی سوادی خود را پنهان می کنند.