×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان : حقوق شهروندی نیازی برای توسعه یافتگی جامعه

حقوق شهروندی یکی از مسائل مهم و به روز جوامع توسعه یافته و البته امری نوپا و در حال پیشرفت در کشورهای جهان سوم است که روزانه در اشکال متفاوت به دلیل سلیقه فردی در احقاق حق، نادیده گرفته می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی سمنان به نقل از ایرنا، احترام متقابل به یکدیگر، استفاده از خدمات در سایه عدالت، ضایع نشدن حقوق دیگران، دسترسی به امکانات به صورت مساوی، قناعت به موجودی ها و دوری از دست اندازی به داشته های دیگران، مقوله هایی است زیبا، قابل احترام و لازم الاجرا که از آغاز هستی و زندگی انسان های نخستین تا به امروز گاه با تحسین و گاه با نادیده گرفته شدن وجود داشته و امروز نیز همان مسائل در قامت حقوق شهروندی معنا پیدا کرده است. 
تحقق عدالت اجتماعی، افزایش سطح آگاهی، پیشرفت فرهنگی، رفاه اقتصادی، توسعه و ارتقاء سطح سواد و نیازهای آموزشی از جمله مواردی است که در موفقیت یا شکست اجرای اصول اولیه حق شهروندی در هر جامعه ای نقش بسیار پررنگی دارد. 
نارضایتی از زندگی، درگیری های ذهنی، فقدان رفاه اقتصادی و اجتماعی، ناامیدی به آینده، محقق نشدن عدالت اجتماعی، نزول شاخص های نشاط اجتماعی، کاهش توجه به مسائل آموزشی و آگاهی بخشی، ترویج فرهنگ های غلط و ناهنجار به دلیل تبدیل به عرف شدن و مسائل مهم دیگر از جمله موضوعات تاثیرگذار در پایمال شدن حقوق شهروندی، بی توجه به آن و کاهش تراز شاخص های توسعه جامعه متوازن و پیشرفته است. 
** سوادآموزی شاه بیت تحقق حقوق بشر و شهروندی 
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به تاکید آموزه های دینی بر فراگیری علم و دانش، گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود از این رو به محض پیروزی در مدت کمتر از یک سال به فرمایش امام راحل دستور تشکیل نهضت سواد آموزی برای توسعه امکانات آموزشی و دسترسی گسترده آحاد اقشار جامعه به سواد آموزی صادر شد که می توان گفت این امر از پایه های اولیه توسعه حقوق شهروندی بود . 
محمد دستورانی افزود: نهضت سوادآموزی برکت های فراوانی را در عرصه ملی و استانی برای کشور به همراه داشت. 
وی بیان کرد: سواد و سوادآموزی متعارف در جایگاهی قرار دارد که به عنوان یکی از حقوق بشر و شهروندی در جوامع محسوب می شود. 
دستورانی با اشاره به جایگاه حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: اشخاص باسواد بیشتر با حقوق شهروندی آشنا و به یقین به رعایت و محقق شدن آن توجه بیشتری دارند و در واقع می توان جامعه باسواد را، آگاه تر به اجرا و توجه به حقوق شهروندی دانست. 
** بی سوادی عاملی در از بین رفتن حقوق شهروندی 
معاون سواد آموزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: بیسواد به عنوان معضل اجتماعی کل جامعه را درگیر می کند و شئونات و تحقق حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
ادهم افزود: اثرات رفتارهای افراد بیسواد به کل جامعه بازمی گردد و در واقع می توان در حالت کلی تر گفت به تمام شئونات زندگی شخصی و اجتماعی افراد رسوخ کرده و اصول اولیه حقوق شهروندی را نیز ناخودآگاه تحت تاثیر منفی قرار می دهد. 
وی گفت: امروز در کشور ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی، فقدان آگاهی از حقوق شهروندی و ریشه بی قانونی ها بیسوادی است. 
معاون سواد آموزی استان سمنان با اشاره به این که سواد یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جوامع است، گفت: با توجه به بحث ارتقاء سطح سواد، سلامت اجتماعی و روانی شهروندان و همچنین توجه به حقوق شهروندی در جامعه توسعه یافته، رشد و ارتقا می یابد و این مهم در گرو سوادآموزی است.