×
دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


چند روز دگر تا به محرم داریم...

پیراهن و شال مشکی آماده کنید ، چند روز دگر تا به محرم داریم.

از داغ حسین اشک نم نم داریم ، در خانه سینه تا ابد غم داریم ، پیراهن و شال مشکی آماده کنید ، چند روز دگر تا به محرم داریم...

حسین جان ، آقای ما، کم کم سیاهی علمت دیده می شود ، آثار خیمه های غمت دیده می شود ، افتاده سینه ام به تپشهای انتظار ، از روی تل دل حرمت دیده میشود..!