×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به مناسبت پنجاه و سومین سالروز جهانی سوادآموزی، طی یادداشتی اعلام کرد

سـوادآموزی نــه تنها می‌تواند زندگی‌ انسان را بهبود بخشد بلکه قادر است آن‌را متعالی سازد .امروزه میزان بهره‌مندی مردم از حداقل سواد خواندن ، نوشتن و حساب کردن یکی از شاخص‌های رشد و توسعه جوامع به حساب می آید.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی محمدزاده اعلام کرد نام‌گذاری روز «سواد آموزی» در تقویم جهانی و برگزاری مراسم گرامیداشت آن در طول 53 سال گذشته، نشان‌دهنده‌ی اهمیت و تأثیر سواد آموزی در توسعه‌ی جوامع و ترویج صلح و آرامش است. روز جهانی سوادآموزی توسط سازمان علمی - فرهنگی ملل متحد (یونسکو) «سوادآموزی و چند زبانی»  در سال 2019 نامیده شده است و بر نقش زبان (خواندن و نوشتن) در توانمندسازی و اهمیت آن برای به اشتراک گذاری تصورات و مفاهیم ذهنی خود با دیگران و جهان تأکید دارد. این موضوع فرصتی را فراهم می‌آورد تا همواره به خاطر داشته باشیم که سـوادآموزی نــه تنها می‌تواند زندگی‌ انسان را بهبود بخشد بلکه قادر است آن‌را متعالی سازد .امروزه میزان بهره‌مندی مردم از حداقل سواد خواندن ، نوشتن و حساب کردن یکی از شاخص‌های رشد جوامع است. هر چه افراد به سمت باسواد شدن پیش روند، سیر تحول و رویکرد آن جامعه به سمت توسعه سریع‌تر خواهد بود. از طرف دیگر سواد یکی از حقوق اولیه‌ی انسانی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، ضمن اینکه آموزه ‌های دینی ما نیز تأکید زیادی بر سواد و سوادآموزی دارند. در پرتو این ارزش‌هاست که عملکرد و دستاوردهای سوادآموزی طی سال‌های گذشته در سطح ملی و بین‌المللی نشان از موفقیت، کارایی و اثر بخشی این حوزه دارد. بطوری که برآورد سال 1398 در سطح ملی نشان می دهد نرخ باسوادی در گروه سنی 6 سال و بالاتر قریب به 89 درصد و در گروه سنی 49 10ساله که اولویت کار سوادآموزی در یک دهه اخیر بوده بالغ بر 96 درصد افزایش یافته است . در سطح بین المللی با توجه به اطلاعات و آمار درج شده در موسسه آمار یونسکو ، نرخ با سوادی جمعیت گروه سنی 15 ساله و بالاتر در سال 2016 در جهان 82.2 اعلام شده که ایران با داشتن 85.5 درصد با سوادی در این گروه سنی ،  3.3 درصد بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد . همچنین در گروه سنی 24-15 ساله ایران با داشتن نرخ با سوادی 98.1 درصد با سوادی ،6.8درصد از میانگین جهانی در این گروه سنی بالاتر قرار گرفته است .

 

سال

1976

2016

میزان رشد

سن

ایران

جهان

میزان اختلاف

ایران

جهان

میزان اختلاف 

در سطح بین المللی

 در سطح ملی

15 ساله و بالاتر

35.5

69.0

-33.5

85.5

82.2

3.3

13.2

50.0

مرد

48.2

76.8

-28.6

90.4

89.8

0.5

13.0

42.2

زن

24.4

61.0

-36.6

80.8

82.7

-1.9

21.6

56.4

15 الی 24

56.5

77.6

-21.2

98.1

91.4

6.7

13.7

41.6

زن

42.3

84.4

-42.0

97.9

89.9

8.0

5.5

55.6

مرد

70.9

70.4

0.5

98.3

92.8

5.5

22.4

27.4

 

محمدزاده تاکید کرد علاوه بر توفیقات کسب شده فوق در زمینه کاهش اختلاف درصد باسوادی درگروه سنی6ساله وبالاتر بین زنان ومردان به کمتر از 6.5 درصد و در بین مناطق شهری و روستایی به کمتر از 12  درصد رسیده است . همچنین با اجرای طرح های مختلف در عرصه سوادآموزی در یک سال گذشته موفق به کسب جایزه کنفوسیوس 2018 یونسکو برای اجرای طرح آموزش مقدماتی رایانه و زبان انگلیسی به سوادآموزان نائل گردیده است .

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت خداوند متعال را به جهت دستیابی به این اهداف سپاسگزارم و به سهم خود فرصت را مغتنم می‌شمارم و از تلاش همکاران خدوم سوادآموزی در سازمان نهضت سوادآموزی، ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات شهرستان‌ها و نواحی و مدیران مدارس، معلمان ، آموزش دهندگان  و دیگر دست‌اندرکاران تشکر و قدردانی می‌نمایم و توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.