×
دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


گردهمایی یک روزه معاونین سواد آموزی استانهای در حد میانگین کشوری از لحاظ نرخ با سوادی برگزار شد

گردهمایی معاونین سواد آموزی استان های در حد میانگین کشوری از لحاظ نرخ با سوادی با حضور معاون امور آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی در مرکز آموزشی تهرانسر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی گردهمایی یک روزه معاونین سواد آموزی استانهای در حد میانگین با حضور نخعی معاون امور آموزش سازمان ، مدیران سازمان و معاونین سواد آموزی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ی بوشهر خراسان جنوبی فارس همدان گلستان آذربایجان شرقی شهرستانهای استان تهران هرمزگان کرمانشاه ایلام زنجان و قم  برگزار شد .

شایان ذکر است این گردهمایی با هدف تشکیل کارگروه و به منظور هم اندیشی و بررسی الزامات و تبیین راه کارهای اجرایی و جمع بندی تکمیل فرم های هشت گانه با اعلام گزارش آخرین اقدام های استان های در حد میانگین کشوری  از لحاظ نرخ با سوادی به مدت یک روز در مرکز آموزشی تهرانسر تشکیل شد.