×
دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


از سامانه پیشخوان محتوای سوادآموزی در استان زنجان رونمایی شد

با حضور خاکزاد، مدیر پژوهش و تولید محتوای سازمان نهضت سوادآموزی کشور ،از سامانه پیشخوان محتوا و رسانه های آموزشی که به سفارش سازمان و اجرای معاونت سوادآموزی استان زنجان انجام شده است،رونمایی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان،احمد خاکزاد مدیرکل پژوهش و تولید محتوای سازمان نهضت سوادآموزی و رنجبر رئیس اداره تحقیقات و پژوهش های کاربردی سازمان نهضت سوادآموزی کشور با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان در جلسه ی تحویل سامانه پیشخوان محتوا و رسانه های آموزشی شرکت کردند.

در ابتدای جلسه علی محمدی، سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ضمن خیر مقدم به میهمانان وزارتی اظهار داشت: بهره برداری  ازاین گونه رسانه های آموزش الکترونیکی، امکان تسریع در امر آموزش را فراهم نموده و قدم بسیار موثری در تحکیم سوادآموزی دارد.

در ادامه احمد خاکزاد، مدیرکل پژوهش و تولید محتوای سازمان نهضت سوادآموزی کشور، ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان ،خاطر نشان کرد: در 40سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 4000 عنوان کتاب آموزشی در حوزه ی سواد آموزی تهیه و تدوین شده است ودر حال حاضر 170 عنوان کتاب در دوره های سوادآموزی استفاده می شود.

وی افزود: برای نگهداری و استفاده بهینه از این حجم کتاب ،ضرورت ایجاد سامانه پیشخوان محتوا و رسانه های آموزشی احساس می شد که این مهم با همکاری و همت صمیمانه ی معاونت سوادآموزی استان زنجان ،میسر گردید.

شایان ذکر است: این سامانه جهت مطالعه و تحقیق ودر سطح ملی برای عموم افراد از جمله سوادآموزان، معلمان، آموزش دهندگان و اساتید دانشگاه ومحققین راه اندازی شده است.