×
سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی

معاون وزیر و سازمان سازمان نهضت سواد آموزی به همراه مشاوران سازمان ، با همکاران دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی حضور یافتتند و از نزدیک فعالیت ها و برنامه های این دفتر را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی محمد زاده معاون وزیر و سازمان سازمان نهضت سواد آموزی به همراه مشاوران سازمان صبح امروزباهمکاران دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی حضور یافتند و از نزدیک، فعالیت ها و برنامه های این دفتر را مورد بررسی قرار دادند.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ، در این نشست ضمن تشکر از زحمات و تلاش های صورت گرفته بر این نکته تاکید کرد که نقش و جایگاه دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی به عنوان مرکز ثقل تمام برنامه های سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سایر بخش ها باید پشتیبانی لازم را با این دفتر داشته باشند. وی ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده بر حل و فصل مسائل و مشکلات دفتر برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه ها تاکید نمود.

شایان ذکر است در این نشست که در فضایی کاملا صمیمانه برگزار شد، سرکار خانم دکتر رضایی مدیر کل ، معاون و روسای گروه ها، گزارشی از فعالیت ها و برنامه ها را تشریح کردند و چالش های پیش رو و همچنین پیشنهادات خود را در زمینه بهبود فرایند اجرای برنامه ها ارائه دادند.