×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


هفته بسیج بزرگ داشت جان فشانی های بزرگمردانی همچون شهدا و ایثارگران است.

بسیج فهم درست و اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است.

هفته بسیج، بزرگ داشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. گمان غلطی است اگر بسیج را حاصل جنگ تحمیلی یا انقلاب اسلامی بدانیم . بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده است . هوشمندی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عدالت خواهی میلیون ها انسان با ایمان، تنها تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر است.

 فرارسیدن هفته بسیج را محضر همکاران و بسیجیان سلحشور گرامی می داریم .