×
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


دوره ضمن خدمت با عنوان "مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی استان قزوین برگزارشد

معاونت سوادآموزی استان به منظور توانمند سازی کارکنان سواد آموزی استان،نواحی ومناطق روزچهارشنبه 98/9/6، جلسه هم اندیشی در قالب دوره ضمن خدمت با عنوان "مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی" با کد 91402220 به میزان 8 ساعت ،با حضور جناب آقای بازگیر معاونت محترم دفتر نظارت،سنجش و ارزشیابی دوره های سواد آموزی کشور برگزارنمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی قزوین به منظور توانمند سازی کارکنان سواد آموزی استان،نواحی ومناطق روزچهارشنبه 98/9/6، جلسه هم اندیشی در قالب دوره ضمن خدمت با عنوان "مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی" با کد 91402220 به میزان 8 ساعت ،با حضور جناب آقای بازگیر معاونت محترم دفتر نظارت،سنجش و ارزشیابی دوره های سواد آموزی کشور برگزارنمود.

در آغاز این جلسه که در مرکز رفاهی فرهنگیان نواب قزوین برگزار شد خانم جعفر بگلو معاونت سوادآموزی استان قزوین ضمن خوشامد گویی در مورد وضعیت توزیع حجم وعملکرد مناطق وشهرستانهای تابعه گزارش مختصری دادند .

ایشان اضافه کردند : با توجه به گستردگی وپیچیدگی فعالیتهای آموزشی ولزوم اطلاع از نتایج عملکرد آنها ؛ارزشیابی برنامه ها وفعالیتها می تواند قش موثرذی در فراهم آوردن کیفیت آموزشی ودرنتیجه بالارفتن عملکرد داشته باشد.باید از همه ظرفیت های درون سازمانی وبرون سازمانی استفاده کنیم وبا نظارت وارزیابی درست و صحیح برای افزایش کمیت وکیفیت شاخص های سواداموزی کمک کنیم.

ما شرعا موظف هستیم که نظارت کنیم ودقت کنیم که ثبت نام سواداموزان وکلاسهای سواداموزی صوری نباشد.

خانم جعفربگلو خاطر نشان کردند: در هر کجای اجرای طرح ها وبرگزاری کلاسها اگر گزارشی از صوری بودن کلاسها ویا ناصواب بودن آن تایید گردد بی شک انحلال کلاسها را در پی خواهد داشت .

در ادامه جناب آقای بازگیر نکات کاربردی ودقیقی را از زمان ثبت نام اولیه سوادآموز وفرایندهای اجرایی آن تا پایان زمان صدور گواهینامه بصورت کارگاهی وکلاسی بیان کردند.

(((هدف از برگزاری این دوره ؛ تاکید والتزام بر نظارت به روند تشکیل کلاسهای دوره های سوادآموزی از ثبت نام اولیه تا حصول اطمینان وتایید نهایی آنها توسطه همکاران حوزه سوادآموزی وثبت مستمر بازدیدها در دفاتر شاخصعای ارزشیابی وفرمهای بازدید وهمچنین پیگیری حضور یا عدم حضور سواداموزان در کلاسهای تشکیل شده به منظور جذب پالایش ونگهداشت حداکثری آنها در کلاس درس می باشد. تا صدور گواهینامه های سوادآموزی در پایان دوره های سواد-انتقال وتحکیم از ارزش گزاری فزاینده ای برخوردا بوده ونمود بهتری در اذهان عمومی جامعه داشته باشند.و آموزش دهنگان صرفا به دنبال جذب واستخدام و حصول نتایج شخصی  در این زمینه نباشند.)))

صحبتهای جناب آقای بازگیر حاوی نکات ارزشمندی برای ثبات بخشی و ارزشمند جلوه دادن نظارت دقیق بر فعالیتها می باشند که متذکر آیه شریفه قرآن کریم می باشد: حاسبو قبل ان تحاسبوا ...

شایان ذکر است  این کارگاه بصورت پرسش وپاسخ وبررسی پرونده های آموزشی در نوبت صبح وعصر ادامه یافت .