×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


شیخ الاسلام مدیر کل آموزش وپرورش استان قم:کار سواد آموزی بسیار پیچیده و پر زحمت اما با نتایج ارزشمند و موٍٍثر است

قم (پانا) - مدیر کل آموزش و پرورش قم از کار سواد آموزی به عنوان کاری پر زحمت و با نتایج ارزشمند و موثر یاد کرد.

به گزارش روابط سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از خبرگزاری پانا قم مدیرکل دفتر نظارت ؛سنجش وارزشیابی آموزشی ورییس اداره مشارکت های بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی کشوربامدیرکل آموزش وپرورش استان قم دیدار وگفت و گو کردند.
در این دیدار که در دفتر شیخ الاسلام مدیر کل آموزش وپرورش استان قم و با حضور نامجومنش مدیرکل دفتر نظارت وسنجش و ارزشیابی آموزشی و هنرمند ملکی رییس اداره مشارکت های بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور تشکیل شد، شیخ الاسلام کارسوادآموزی ورسیدن به اهداف آن را ؛ بسیارپیچیده وپرزحمت اما بانتایج ارزشمند وموثردانست.

وی افزود: ما مشتاق هستیم تا بایافته های خود دراین بازدید؛رهنمود هاوراه کارهای کارشناسی وچگونگی نظارت براجرای طرح ها وفعالیت های سوادآموزی رابرای اقدام ها وپیگیری های بهتروسلامت بیشتر فرایند به ما اعلام کنید.
نامجومنش نیز در ادامه ضمن تقدیر از ازفعالیت ها واجرای برنامه ها وطرح های سوادآموزی دراستان قم تصریح کرد: نظارت برکمیت وکیفیت فعالیت های سوادآموزی باتوجه به ماهیت وشرایط متفاوت آن با آموزش رسمی ازضروریات می باشدوهدف ازحضوردراستان کمک وحمایت از فعالیت ها وطرح های درحال اجرا وبالابردن کیفیت است.

محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی استان بررسی فرایندنظارت مستقیم وغیرمستقیم وفعالیت های میدانی وگروه بهبودکیفیت وستادامتحانات رااز اهداف بازدید گروه نظارتی بر شمرد و گفت:بررسی وبازدیداز ادارات آموزش وپرورش وتبادل نظر باروسا ومدیران نواحی ومناطق ونظارت وارزشیابی از عملکردکارشناسی های سوادآموزی از ماموریت حضورمدیران سازمان نهضت سوادآموزی دراستان می باشد.

گفتنی است: گروه نظارتی وارزشیابی اعزامی ازسازمان نهضت سوادآموزی به مدت دو روزبه بررسی وضعیت عملکرد کمی وکیفی استان وبازدیدازتعدادی کلاس های سوادآموزی وگفتگو بامدیران مدارس وکارشناسان وآموزش دهندگان وسوادآموزان پرداختند.