×
سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


به پاس تعیین تکلیف مربیان سوادآموزی جمعی از آموزش دهندگان کهگیلویه وبویراحمد از رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تقدیر کردند

در آئینی با حضور جمعی از آموزش دهندگان سوادآموزی ومسئولان آموزش وپرورش استان وکارکنان حوزه سوادآموزی استان وشهرستان بویراحمد از دکتر شاپور محمدزاده معاون وزیرآموزش وپرورش ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور از سوی آموزش دهندگان تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از معاونت سواد آموزی استان کهگیلویه و بویر احمد  ،این تقدیر از سوی جمعی از آموزش دهندگان تعیین تکلیف شده براساس یک ماده به قانون الحاقی تعیین تکلیف آموزشیاران سوادآموزی از دکتر محمدزاده به پاس پیگیری وتلاش ودر نتیجه بکارگیری آموزش دهندگان فاصله سالهای 79تا92بصورت حق التدریس تقدیر کردند.
هادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: تلاشهای رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ومجموعه همکاران در این عرصه قابل تقدیر است.
در این آئین لوح تقدیر ویژه از سوی 2نفر از آموزش دهندگان با حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان –معاونین توسعه مدیریت وپشتیبانی وسوادآموزی وجمعی از کارکنان حوزه سوادآموزی به معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تقدیم شد.
در این برنامه که در حاشیه سفر معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی به کهگیلویه وبویراحمد انجام شد معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: مرحله اول 237نفر از آموزش دهندگان سوادآموزی با سابقه بین79تا92مشمول وتأئید ودر دریف حق التدریس قرار گرفته که170نفر در آموزش وپرورش مشغول شد.
سیدحمدالله خواهش نیک گفت: 107نفرنیز اخیراً تأئید وبیش از 130پرونده دیگر در حال بررسی است.