×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور: ارتقاء سواد از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است

معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: میزان باسوادی کشور قبل از انقلاب 47درصد بود که در سال 95به94و7دهم درصد رسید واین رشد از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی وبیانگر فعالیت مطلوب نهضت سوادآموزی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان،شاپور محمدزاده در دیدار با استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: رشد سواد زنان-روستائیان وعشایر نیز بیانگر تلاشهای ارزنده حوزه سوادآموزی است.

وی گفت: شورای پشتیبانی استان بعنوان پشتیبان وتصویب کننده وناظر فعالیتها وبه ریاست استاندار نقش اساسی وتعیین کننده در اجرای برنامه های سوادآموزی دارد ودر استان کهگیلویه وبویراحمد در روند اجرایی فعالیتهای سوادآموزی بسیار مطلوب عمل کرده است.

معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: ادارات-نهادها ودستگاههای اجرایی بویژه ائمه جمعه وجماعات  نقش اساسی در مشارکت امر سوادآموزی  دارند.

استاندار استان کهگیلویه وبویراحمد هم گفت:سوادآموزی در استان از روند روبه رشدی برخوردار وتلاش برای رساندن میزان سواد به میانگین کشور فراتر از آن انجام می شود.

دکتر حسین کلانتری گفت:یکی از مصوبات تشویقی شورای پشتیبانی سوادآموزی استان اعطاء وامهای قرض الحسنه به کسانی است که در سال گذشته باسواد شده اند که اجرای آن بزودی آغاز می شود.

در این دیدار هادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد هم گفت:فعالیتهای سوادآموزی در قالب برون سپاری به 10مؤسسه وتشکل مردم نهاد واگذار شده است.

سیدحمدالله خواهش نیک معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد هم گفت:وظایف 18دستگاه اجرایی ونهادها در زمینه سوادآموزی احصاء وپس از تصویب به آنان اعلام شده است.

در این دیدار معاون سیاسی امنیتی استاندار ومعاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان حضور داشتند.