×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


مهدی نامجو منش مدیر کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان نهضت سواد آموزی از کلاس های سواد آموزی آموزش وپرورش ناحیه یک بازدید کردند. بازدید مدیر کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان نهضت سواد آموزی از اداره سواد آموزی ناحیه یک اراک وکلاس های سواد آموزی

مدیر کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان نهضت سواد آموزی به همراه معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و رئیس اداره سنجش وارزشیابی تحصیلی استان از کلاس های سواد آموزی آموزش وپرورش ناحیه یک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازروابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، مهدی نامجو منش مدیر کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان نهضت سواد آموزی به همراه حسین میرزایی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و براتی رئیس اداره سنجش وارزشیابی از اداره سواد آموزی شهری و روستایی ناحیه یک اراک بازدید به عمل آوردند.

در ابتدای این بازدید نامجومنش ضمن دیدار با اللهیاری مدیر آموزش و پرورش ناحیه از زحمات ایشان و همکاران سوادآموزی در فرآیند جذب وشناسایی افراد بیسواد و بازدهی مناسب فعالیت ها و درصد بالای قبولی تقدیر و تشکر کرد.وی هدف از بازدید را تشکر و قدردانی از زخمات همکاران و عرض خداقوت و ارتقاء کیفی فعالیت ها عنوان کرد.

در ادامه میرزایی،معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز از فعالیت های خوب مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک اراک در همه زمینه ها به خصوص بازدهی بالای فعالیت ها و همچنین کسب مقام های برتر جشنواره الگوهای برتر تدریس و مسابقات کتابخوانی و اینکه بهترین آموزش دهندگان استان در این ناحیه مشغول به فعالیت هستند قدردانی نمود.