×
دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان پیگیری مستقیم مدیر کل برای تحقق فعالیت های حوزه سوادآموزی

محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به همراه مشاوراجرایی، با همکاران حوزه معاونت سوادآموزی دیدار و از نزدیک فعالیت ها و برنامه های این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سوادآموزی محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به همراه مشاوراجرایی صبح امروزدر دفترمعاونت سوادآموزی حضور یافتند و ضمن تشکر از زحمات و تلاش های صورت گرفته از نزدیک، فعالیت ها و برنامه های این دفتر را مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشتند: با برنامه ریزی صورت گرفته از تمام ظرفیت های استان و توان مدیران شهرستان ها و مناطق برای تحقق حجم و برنامه های حوزه سوادآموزی استفاده خواهیم کرد و مدیران و روسای شهرستان ها و مناطق موظف شده است به صورت هفتگی گزارش پیشرفت کار را به اینجانب ارائه نمایند.

دستورانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد : برنامه محوری و عمل براساس برنامه باید چارچوب تمام فعالیت های این حوزه بویژه در سطح کارشناسان در شهرستان ها و مناطق باشد و تحقق برنامه های تدوین شده حوزه معاونت سوادآموزی در تمام گستره جغرافیایی استان مورد انتظار است.

در این نشست معاون سوادآموزی گزارشی از فعالیت ها و برنامه ها را تشریح کردند و چالش های پیش رو و همچنین پیشنهادات خود را در زمینه بهبود فرایند اجرای برنامه ها ارائه دادند.