×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


دیدار صمیمی معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با کارکنان دفتر مدیریت نظارت ،سنجش و ارزشیابی

دیدار صمیمی معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با کارکنان دفتر مدیریت نظارت ،سنجش و ارزشیابی

 به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی دیدار صمیمی  معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با کارکنان دفتر مدیریت نظارت ،سنجش و ارزشیابی در دفتر مدیرکل این حوزه برگزار شد .

محمد زاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ابتدای این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از همکاران حوزه مدیریت نظارت ،سنجش و ارزشیابی گفت : نظارت بر فعالیت های سواد آموزی بسیار حائز اهمیت است و بایستی این موضوع مهم را تقویت کنیم .

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ادامه در رابطه با اهمیت و نظارت آزمون ها افزود : در بهترین جایی که ما می توانیم فعالیت های سواد آموزی را کنترل کنیم آزمون های پایانی است و این مسئله از اهمیت بالای برخوردار است .

در ادامه جلسه نامجو منش مدیرکل نظارت و سنجش ضمن خیر مقدم ، از حضور صمیمانه محمد زاده معاون وزیر ورئیس سازمان  تشکر و قدر دانی نمود و به معرفی همکاران محترم دفتر و شرح وظایف کارکنان پرداخت و گزارش کاملی از  فعالیت های  این دفتر ارایه داد و به کمبود ها و به مشکلات  این حوزه اشاره نمود.

در ادامه جلسه همکاران دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی به تشریح اهم وظایف خود پرداختند.

مهمترین نکات ارایه شده توسط کارشناسان این دفتر در این جلسه ،توجه به بهره گیری علمی و تجربی در امور سنجش و ارزشیابی و نظارت دقیق از فرایندها و برنامه های سوادآموزی، رعایت اصول ایمنی در امور فن آوری سازمان و همچنین  تقویت پایگاه اطلاعات ثبتی بود.

در پایان  محمدزاده معاون وزیر و رییس سازمان به تمامی خواسته ها و سئوالات همکاران پاسخ و مواردی که نیاز به بررسی بیشتر داشت رادر دستور پیگیری خود قرار داد.