×
سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


سید سعید شاهرخی استاندار همدان : دستگاه تعلیم و تربیت استان گام های محکمی در حوزه سواد آموزی برداشته است.

استاندار همدان گفت: دستگاه تعلیم و تربیت استان گام های محکمی در حوزه سواد آموزی برداشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، سید سعید شاهرخی در شورای پشتیبانی سوادآموزی استان همدان اظهار کرد: تلاش های خوبی در دستگاه تعلیم و تربیت استان در بخش های مختلف از جمله سواد آموزی  صورت گرفته  و جایگاه و رتبه های  خوبی کسب شده است.
   شاهرخی با بیان این که آموزش و پرورش اولویت اصلی استان است، تصریح کرد: سرمایه گذاری در این حوزه تاثیر مستقیم در توسعه دارد و ما تمام امکانات را بسیج می کنیم تا آموزش و پرورش در مسیر توسعه خود موفق باشد.
   وی با اشاره به اهمیت سوادآموزی، گفت:  شورای پشتیبانی سوادآموزی پشتوانه محکم و ظرفیت ارزشمندی است که زمینه را برای ورود و نقش آفرینی دستگاه های مختلف برای کمک به توسعه حوزه سوادآموزی است.
   استاندار همدان با بیان این که پوشش سوادآموزی بالاتر از میانگین کشوری را از موفقیت های استان خواند و تصریح کرد: طرح شتاب بخشی به سوادآموزی جایگاه استان را ارتقا خواهد داد.
   شاهرخی فرهنگ سازی در بین گروههای هدف سوادآموزی را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: در این راستا باید از ظرفیت رسانه ها و دستگاه های مختلف به خوبی استفاده شود.
   استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ممتاز استان در حوزه نماز، خاطرنشان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت استان در این زمینه حائز رتبه های برتر شده است.