×
سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


کسب مقام برترعنوان کمیته پژوهشی سازمان نهضت سواد آموزی در ارزیابی عملکرد ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش

براساس ارزیابی های به عمل آمده در ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش ، سازمان نهضت سواد آموزی عنوان مقام برتر کمیته پژوهشی در بین سازمانهای مربوط به وزارت آموزش و پرورش راکسب کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی براساس ارزیابی های به عمل آمده در ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش ، کمیته پژوهشی سازمان نهضت سواد آموزی در بین سازمان هاو معاونت های  وابسته به وزارت آموزش و پرورش عنوان مقام برتر را کسب کرد .

 روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی  ضمن آرزوی موفقیت ، این مقام برتررا محضر همکاران محترم سازمان و همچنین همه تلاشگران عرصه  سواد آموزی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماید .

متن پیام تقدیر وزیر آموزش و پرورش جناب آقای حاجی میرزایی به شرح ذیل است :