×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: مدرسان آموزش خانواده ارتباط باسوادی والدین را با تربیت و تحصیل دانش آموزان در جلسات تبیین می کنند

معاون سوادآموزی استان:مدرسان آموزش خانواده ارتباط باسوادی والدین را با تربیت و تحصیل دانش آموزان در جلسات تبیین می کنند

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی قم محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: ازظرفیت های بسیارموثر در ایجادانگیزه والدین برای استقبال و شرکت در کلاس های سوادآموزی؛ جلسات آموزش خانواده است ومدرسان آن می توانند ارتباط سواد و دانش والدین را در تربیت دینی و اخلاقی و تحصیلات و پیشرفت فرزندان بیان کنند.

قاسمی نیا اظهار داشت: شناسایی ؛دعوت؛ترغیب و تشویق پدران و مادران محروم از نعمت سواد و سوق آنان برای ثبت نام و حضور در کلاس های نهضت سوادآموزی با توجه به جایگاه ارزشمند مدرسان آموزش خانواده  و اعضای انجمن اولیا و مربیان درشتاب بخشی به سوادآموزی مطلوب استان  نقش کاربردی دارد و از مدرسان و انجمن های فعال در این عرصه تشویق و تقدیر می شوند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم در جمع مدرسان آموزش خانواده که درمحل  سالن آموزش باشگاه فرهنگیان  برگزار شد اظهارداشت: اولیایی که از سطح سواد و دانش مناسبی برخوردارباشند در پیگیری و بهره مندی ازمطالب و مباحث مدرسان آموزش خانواده بهتر استفاده می برند و در زندگی فردی و گروهی با مطالعه کتب سودمند تربیتی؛ اخلاقی ؛ دینی و تحصیلی فرزندان ونیز تعامل اثربخش با مسوولین مدرسه  توفیقات و پیشرفت  بیشتر و بهتری خواهند داشت.