×
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

علی باقرزاده : تشریح گزیده ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در زمینه سواد آموزی

    

بسم الله الرحمن الرحیم

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور پس از 2 سال کار فشرده برنامه ریزی و تشکیل بیش از 20 کمیته کاری و مشارکت بیش از 45000 نفر در فاصله مهر لغایت آذرماه 1395 به مرحله اجرا در آمده و نتایج اولیه آن توسط ریاست مرکز آمار انتشار یافت ، هر چند تحلیل دقیق نتایج نیازمند اعلام جزئیات بیشتری از یافته های سرشماری است، لکن همین مقدار هم حاوی پیامهای بسیار مهمی است که می تواند در اولین سال از برنامه ششم توسعه و در اولین ماه از سال 1396 مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد، که ذیلا اشاره می شود.

1.      جمعیت کل کشور بالغ بر 79.926.270 نفر سرشماری شده است که 51.66% آنها را مردان و 49.34% را زنان تشکیل می دهند که 25.93% آنها که معادل 20.730.625نفر است در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری استقرار یافته اند که جمعیت شهر نشین نسبت به سرشماری نفوس مسکن سال 1390 حدود 2.6% رشد کرده است 97.8% جمعیت سرشماری شده تابعیت ایرانی و بقیه اتباع سایر کشورها هستند که اتباع افغانستان با 1.98% بیشترین آمار را دارند. همچنین جداول مربوط به تحولات جمعیت و خانوار هم نشان می دهد که شتاب رشد جمعیت و بعد خانوار در کشور عمدتا به دلیل بی میلی به فرزندآوری کندتر شده است به طوری که نرخ رشد متوسط جمعیت کشور 1.24% اعلام شده است که استانهای خراسان جنوبی ، بوشهر ، هرمزگان و البرز بالاترین نرخ رشد و دو استان خراسان شمالی و همدان با رشد منفی مواجه بوده اند.

2.     بررسی هرم سنی جمعیت نشان می دهد که گروه سنی 34-25 سال بالاترین فراوانی جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و جمعیت گروه سنی تا 4 سال به نسبت سرشماری سال 1390 در حال افزایش است. بعلاوه 24% جمعیت در گروه سنی زیر 14 سال ، 25.1% جمعیت در گروه سنی 29-15 سال و 44.8% جمعیت در گروه سنی 64-30 سال قرار دارند. میانگین سنی کل کشور از 24.7 سال در سرشماری 1385 به ترتیب به 29.8 سال و 31.1 سال در سرشماری های 1390و 1395 افزایش یافته است.  از نظر توزیع سنی خانوارها بر حسب تعداد افراد خانواده ، خانواده های 3 نفره با 28.5% بالاترین نسبت را دارند.

3.    حدود 4.709.149 نفر (65.89% کل جمعیت) در فاصله سالهای 95-90 مهاجرت کرده اند که مقصد بیش از 20% آنها استان تهران ، 7.3% استان خراسان رضوی ، 6.8% استان اصفهان و 5.9% برای هر کدام از استانهای فارس و البرز ثبت شده است. استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی ، کهکیلویه وبویراحمد و زنجان به ترتیب کمترین سهم را از ورود مهاجرت داشته اند.

4.    بررسی جمعیت بالای 10 سال از حیث جمعیت زناشویی نشان  می دهد که نسبت زنان و مردان بی همسر به دلیل طلاق به نسبت سرشماری سال 1390 افزایش یافته است و این نرخ در مردان از هفت دهم درصد  در سال 90 به 1.2% در سال 95 رسیده و در زنان از 1.4% در سال 90 به 2.2% در سال 95 رسیده است. لازم به ذکر است که جمعیت دارای همسر با رشد مواجه بوده است ، طوری که زنان و مردان دارای  همسر به ترتیب از 61% و 60% در سال 1390 به 64.3% و 63.3% افزایش یافته است.

5.    نرخ باسوادی در جمعیت بالای 6 سال افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و از عدد 84.6% سرشماری 1385 و 84.8% سرشماری سال 90 به 87.6% رسیده است و بار رشد 2.85درصدی ، حدود 14 برابر مدت مشابه 5 ساله در سالهای 90-85 رشد داشته است. استانهای سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، هرمزگان ، کردستان ، کرمان وآذربایجان غربی به ترتیب بیشترین رشدخالص باسوادی را داشته اند. در گروه سنی 49-10 سال ، کاهش 1.113.700 نفری در تعداد بی سوادان ، موجب افزایش 2.28درصدی در نرخ باسوادی این گروه شده است که تقریبا 4 برابر رشد نرخ سواد این گروه در مدت مشابه خود بین سالهای 1385 تا 1390 برآورد می شود. در این گروه سنی ، استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان ، هرمزگان ، آذربایجان غربی ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب بیشترین رشد نرخ خالص سواد را داشته اند که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن سیاست توجه ویژه سازمان به استانهای مذکور است. تحلیل دقیق وضعیت سواد استانها ، شهرستانها و روستاها ، با در نظر قراردادن ملیت ، گروههای سنی ،  جنسیت و پراکندگی جغرافیایی و... مستلزم آماده شدن و انتشار جزئیات سرشماری است که انشاء الله در فرصتهای بعدی به آن پرداخته می شود آنچه که در این مجال می توان ادعا نمود اینست که برنامه ها و سیاستهای سازمان درطول سالهای 1391 تا 1395،درپرتو حمایت دولت محترم،همفکری شورای پشتیبانی سواد آموزی استانها و شهرستانها ، مجاهدتهای همکاران حوزه سواد آموزی در استانها و شهرستانها و مدیران سخت کوش مدارس و فضاسازی مثبت اصحاب رسانه موفقیت آمیز ، ارزیابی می شود.

علی باقرزاده - معاون وزیر و رئیس سازمان

فروردین 1396