١٤:٣٥ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٤:٣٠ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٤:٢٦ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٤:٢٢ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٥:٣١ - دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١١:٠٦ - يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٠:٥٨ - يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٣:٣٢ - شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:١٩ - شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: 600 هزار افغانستانی بی سواد در کشور شناسایی شده اند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: سه میلیون مهاجر افغان در کشور حضور دارند که حدود 600 هزار نفر بی سواد در این جمعیت شناسایی شده است.
١٦:٠٨ - چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: 120 هزار نفر در دوره انتقال آموزش می بینند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: امسال تنها در دوره انتقال 120 هزار نفر زیر پوشش آموزش های این نهاد آموزشی قرار می گیرند.
١٦:٠٣ - چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:٢٥ - چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

٠٨:٣٦ - چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

افتتاح همزمان 22 پروژه آموزشی ، فرهنگی و ورزشی با حضور باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در خراسان شمالی
با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور به صورت همزمان 22 پروژه آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در خراسان شمالی افتتاح شد.
١٤:٢٠ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

مراسم نمادین جشن شکوه دانش ویژه بازگشایی کلاس های سوادآموزی در استان یزد برگزار شد.
مراسم شکوه دانش ویژه بازگشایی کلاسهای سوادآموزی استان یزد به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه ادب ناحیه دو یزد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان و جمعی ازمسئولین، سوادآموزان و آموزش دهندگان برگزار شد.
١٠:٤٩ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٠:٤٣ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:٥٥ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:٣٢ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:٢٧ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:٢٠ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:١٤ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:١١ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٢:٠٢ - شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٤:٥٦ - سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>

١٤:٥٠ - سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧ادامه خبر >>


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>