×
چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون سوادآموزی استان سمنان تدوین طرح شتاب بخشی به فعالیت های سوادآموزی شهرستان میامی

معاون سوادآموزی خبر داد: همگام با تدوین سند توسعه شهرستان میامی در آموزش و پرورش نیز برای ارتقاءسطح سواد و افزایش نرخ رشد با سوادی شهرستان طرح شتاب بخشی تدوین شده است .

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از  معاونت سوادآموزی استان سمنان، اسماعیل ادهم با بیان اینکه طرح شتاب بخشی به فعالیت های سوادآموزی شهرستان میامی تدوین و به تأیید سازمان نهضت سوادآموزی کشور رسیده است گفت : این طرح با استفاده از تجربیات گذشته و صرفاً برای شتاب بخشی به فعالیت های دوره سوادآموزی آماده شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد براساس سرشماری سال 1395 نرخ رشد باسوادی در شهرستان میامی پایین تر از میانگین استان بوده و ضرورت داشت برای رفع محرومیت از چهره شهرستان میامی همگام با سند توسعه شهرستان برای شتاب بخشی به برنامه های سوادآموزی نیز برنامه و نقشه راه آماده می شد.

معاون سوادآموزی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد : بازه زمانی اجرای طرح از تابستان سال1399 لغایت تابستان 1400 خواهد بود و در این بازه زمانی علاوه بر سهمیه عادی 840 نفر از بی سوادان شهرستان در طرح شتاب بخشی با اعتباری بیشتر از سهمیه عادی تحت پوشش قرار خواهند گرفت .

عضو شورای معاونین استان در ادامه خاطر نشان کرد برای اجرای این طرح ضرورت دارد تمام شرکاء و دستگاه های مشارکت کننده ها با آموزش و پرورش همکاری نموده و تمام ظرفیت های خود را برای ارتقا جایگاه سواد شهرستان بسیج نمایند