×
چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


سومین جلسه کارگروه بهبود کیفیت استان البرز برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه بهبود کیفیت استان با هدف نقش و جایگاه گروه های بهبود کیفیت آموزشی و عملکرد کمی و کیفی استان در زمینه برنامه ها طرح ها ی ابلاغی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازمعاونت سواداموزی، سومین جلسه کارگروه بهبود کیفیت استان با هدف نقش و جایگاه گروه های بهبود کیفیت آموزشی و عملکرد کمی و کیفی استان در زمینه برنامه ها طرح ها ی ابلاغی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا جاویدنسب سرپرست معاونت سوادآموزی استان نهضت سوادآموزی را یکی از خدمات مهم جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب دانسته وعنوان نمودند که این نهضت در زمان خود توانست تغییرات بزرگی برای سوادآموزی بخش زیادی از جامعه ایجاد کند و از همین مسیر با تحصیلات عالی جایگاه علمی واجتماعی شایسته ای بدست آوردند.

جاوید نسب، کیفیت را مهم ترین معیار توسعه آموزش و پرورش دانست که موضوع آن در اکثر نظام های آموزشی به یکی از مفاهیم اساسی در سیاست گذاری های کلان آموزشی تبدیل شده است.

ایشان ضمن ارائه تعریف، به بیان ویژگی های کیفیت در آموزش پرداختند و عنوان داشتند، مولفه های کیفیت در نظام آموزشی، مانند هر سیستمی دارای درونداد ( آموزش دهندگان، آموزش گیرندگان، مدیران، کارکنان و...)،فرآیندها ( روش یاددهی و یادگیری، سبک مدیریت، دوره آموزشی و...)، برون داد (دانش آموختگان توانمند) و محیط (برون سیستمی که بر عملکرد سیستم تاثیر می گذارد)،می باشد.

معاون سوادآموزی، روند تحولات سیستم های کنترل بهبود کیفیت را، دوره بازدهی، دوره ی تنزل کیفیت آماری، دوره اطمینان از مرغوبیت، دوره مدیریت استراتژیک ودوره دانش برتربرشمردند و اذعان داشتند، جایگاه نظارت در کیفیت، یعنی مقایسه آنچه حاصل شده با آنچه که باید حاصل می شد، که در سه حیطه ی زمانی، قبل از اجرا، حین اجراو بعد از اجرا می باشد.

در بخش پایانی جلسه اعضاء گروه بهبود کیفیت استان، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی، حق الزحمه آموزش دهندگان، نظارت با مشارکت اعضاء کارگروه، تفاهم نامه ها و... بیان نمودند.