×
چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی: ارتقای جایگاه علمی و با سوادی اولیا ی دانش آموزان ، عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه

مرتضوی گفت:یکی از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثر بخش و مسؤلیت پذیری مردم ، خانواده ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازمعاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی"مرتضوی در خصوص شناسایی و جذب اولیای محترم دانش آموزانی که از نعمت سواد محروم مانده اند ؛ عنوان کرد : یکی از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثر بخش و مسؤلیت پذیری مردم ، خانواده ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی می باشد که  این مهم در صورتی محقق خواهد شد که جایگاه علم و سواد مردم به ویژه اولیای دانش آموزان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در دستیابی به حیات طیبه ارتقا یابد . 

معاون سوادآموزی" با اشاره به اینکه یکی از طرح های در حال اجرا در استان ، طرح شناسایی اولیای بیسواد و کم سواد و جذب آن ها در کلاس های سواد آموزی به منظور ارتقای آگاهی آن ها می باشد ؛ افزود با سوادی اولیا نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.

دبیر گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خراسان جنوبی عنوان کرد : سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، مدرسه را یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی و کانون تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و محل کسب تجربه های تربیتی معرفی می کند و ارتقای جایگاه و نقش تربیتی خانواده و مشارکت اثر بخش آن با نظام تعلیم و تربیت مورد تأکید این سند می باشد.

مرتضوی با بیان این مطلب که بیسوادی و کم سوادی سد و مانعی عظیم برای توسعه جامعه در همه زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی می باشد افزود : تداوم بیسوادی لطمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می کند و زمینه ی بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را فراهم می نماید .

معاون سواد آموزی آموزش و پروش خراسان جنوبی گفت : آموزش بزرگسالان مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و یکی از مأموریت های وزارت آموزش و پرورش تربیت انسان هایی فکور بر اساس نظام معیار اسلامی و با مشارکت خانواده ها می باشد که هر چقدر میزان سواد و آگاهی اولیا و خانواده ها ارتقا یابد زمینه ی تحقق این مهم بیشتر فراهم خواهد شد .