×
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی قم اولویت برنامه های سوادآموزی استان را اعلام شد

قم (پانا)- معاون سواد آموزی قم از توانمندسازی و آشنایی آموزش دهندگان با روش های تدریس و آیین نامه ها در اولویت برنامه های سوادآموزی استان نام برد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از خبرگزاری پانا قم محمد رضا قاسمی نیا در دوره آموزشی توجیهی آموزش دهندگان جدید الورود به برنامه ها و فعالیت های سوادآموزی استان قم که به مدت سه روز و به میزان ۱۶ ساعت در سالن جلسات دفتر معاونت سواد آموزی استان قم برگزار شد اظهار کرد: دوره با تعداد۴۰ نفر از آموزش دهندگان جدید و تعدادی از آموزش دهندگان که نیاز به بازآموزی داشتند در سالن جلسات دفتر معاونت استان اجرا شد.
او در ادامه افزود: دروس فارسی، ریاضی، آشنایی با روش ها و کتب و فنون تدریس و آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی و تدریس تعدادی از حاضرین بخشی از برنامه های این دوره بود.
معاون سواد آموزی قم گفت: لوح فشرده آموزش و روش های تدریس با تقدم دوره سوادآموزی به تمام شرکت کنندگان تحویل شد و آموزش دهندگان به صورت عملی به ارائه الگوهای تدریس خود پرداختند.
قاسمی نیا خاطرنشان کرد: معاون دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی آقای عابدین بازگیر در روز سوم دوره مطالب، مباحث و موضوعات روش ها و فنون تدریس و آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی را با تجربیات ارزشمند خود در معرض استفاده حاضرین گذاشتند و به پرسش های آموزش دهندگان پاسخ دادند.
او تصریح کرد: برنامه ریزی کردیم تا در هر دو هفته یک روز کارگاه آموزشی داشته باشیم و در این جلسات تعدادی از دروس مواد آموزشی و کتاب ها توسط آموزش دهندگان و حضور اساتید و داوری آنان اجرا شود.
معاون سواد آموزی قم بیان کرد: آموزش دهندگان سوادآموزی با عقد قراداد موسسین غیردولتی به فعالیت های سوادآموزی واردمی شوند و در آموزش به افراد محروم از نعمت سواد و کم سوادان مشارکت می کنند و ارتباط آنان با سوادآموزی توجه ویژه بر الگو بودنشان را درمحیط جامعه و کلاس داری تاکید می کند.