×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


علی عسکر نجفی مدیرکل آموزش و پرورش فارس تاکید کرد: لزوم توجه جدی به آموزش دهندگان فعالیت های سواد آموزی در مناطق عشایری

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت : کیفیت بخشی به فعالیتها سواد آموزی در مناطق عشایری ،نیازمند توجه بیشتر به آموزش دهندگان با در نظر گرفتن سختی کار و مشکلات خاص آنها در مناطق عشایری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ،دکتر علی عسکر نجفی در جلسه کیفیت بخشی سواد آموزی استان فارس، پایه توسعه و دروازه ورود به دانایی را سواد آموزی دانست  و گفت: ، گرچه استانداردهای سواد ارتقاء یافته اما همینکه ما زمینه بالابردن مهارتهای اجتماعی و زندگی افراد را حتی در کمترین حداقل ها فراهم کنیم، خودش می تواند عامل انگیزه بخشی باشد برای تلاش هایی که  در این حوزه صورت می گیرد.مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به تعهدات مسئولین جامعه در زمینه سواد آموزی و علم آموزی به صورت مادام العمر به آحاد مختلف جامعه، گفت:

این مسئله را باید همگی به عنوان یک اصل مهم و اساسی مد نظر داشته و تلاش کنیم تا بتوانیم در بحث توسعه سواد آموزی و ترویج سواد در بین اقشارمختلف جامعه، خصوصا در بین جامعه هدف تلاش کنیم.

نجفی یاد آورشد: بالابردن کیفیت کار در این حوزه مستلزم یک برنامه ریزی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت است واین همان چیزی است که در جلسه کیفیت بخشی سواد آموزی به عنوان یک دستور کار باید دنبال شود.نجفی با تاکید بر لزوم نظارت بر امور و آسیب شناسی برنامه ها گفت: همکاران ما نقاط آسیب را شناسایی و در صورت نیازدر نقاطی که نیاز به ترمیم بوده به خوبی ورود نموده اند که  نتیجه آن این شده که استان فارس در سطح کشور جزو ادارات کل برتر در حوزه سواد آموزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس یادآور شد: هدف همه ما ریشه کنی بیسوادی و برپایی جشن ریشه کنی بیسوادی در کشور است و این موفقیت هایی که کسب شده  بیانگر این نکته است که همگی ما در آموزش و پرورش فارس به اهدافمان آگاه و در کارمان مصمم هستیم.نجفی با اشاره به برخی از مشکلات حوزه سواد آموزی نیز گفت:

اگر به بحث بازماندگان از تحصیل توجه نشود تمامی زحمات ما در حوزه انسداد مبادی بیسوادی به هدر می رود ،به نحوی که از یک سو برای ریشه کنی بیسوادی تلاش می کنیم و از سوی دیگر با توجه نکردن به بازماندگان از تحصیل بر تعداد بیسوادان می افزاییم که باید این نقیصه برطرف شود و برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.وی افزود:  باید برای بستن مبادی بیسوادی و نگه داشت سواد آموز برنامه داشته باشیم ،

همچنین پرداخت های ما منطقی و منطبق بردستورالعملهای وزارتی باشد وهزینه کرد اعتبارات سواد آموزی به جای خودش و با دقت و وسواس زیاد انجام پذیرد .مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اهمیت فعالیت مراکز یادگیری محلی سواد آموزی گفت: در حال حاضرتعداد مراکز یادگیری محلی فعال در سطح استان فارس به 40 مرکز رسیده است که تلاش داریم این تعداد را افزایش دهیم.وی افزود:همچنین مشکلاتی درحوزه سواد آموزی درمناطق عشایری وجود دارد که کیفیت بخشی به فعالیتها در این مناطق مستلزم توجه بیشتر و افزایش میزان مبلغ پرداختی به آموزش دهندگان مناطق عشایری با توجه به سختی کار این عزیزان و مشکلات خاص مناطق عشایری می باشد.

گفتنی است دراین جلسه معاون امورآموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور، معاون دفتر طرح و برنامه سازمان سوادآموزی کشور، رییس دفتربرنامه ریزی دوره های سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی کشور و اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان فارس حضور داشتند.