×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


تثبیت و تعمیق سواد از بایدهای سواد آموزی پایدار می باشد

قم (پانا) - معاون سواد آموزی قم تثبیت و تعمیق سواد را از بایدهای سواد آموزی پایدار خواند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از معاونت سواد آموزی استان قم ،به منظور توجیه و بررسی مراحل پیشرفت اجرای طرح حلقه های کتاب و کتابخوانی با حضور تعدادی از اعضای حلقه ها و نماینده و پشتیبان حلقه های ثبت نام شده ی استان قم نشستی با حضور آنان برگزارشد.
محمد رضا قاسمی نیا در این رابطه اظهار کرد: تثبیت و تعمیق آموخته های قبلی سواد آموزان و ارتقای آگاهی های عمومی ، توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،یاددهی و یادگیری مشارکتی و تداوم آموزش از اهداف تشکیل حلقه های کتاب و کتابخوانی می باشد.
وی افزود: از ماموریت ها و رسالت های نهضت سواد آموزی بعداز اینکه سوادآموزان دوره های مختلف را طی کردند اجرای طرح هاو برنامه هایی برای تعمیق آموزش و آموخته های قبلی برای کم سوادان و نوسوادان جامعه است.
معاون نهضت سواد آموزی قم گفت: اگر نهضت سوادآموزی بخواهد تلاش ها و زحمات خودرا تثبیت و پایدار کند باید به مقوله و مبحث مهم اجرای برنامه های پس از سواد توجه کند و برنامه ریزی دراز مدت داشته باشد و یکی از موثر ترین این طرح ها، طرح حلقه های کتاب و کتابخوانی است.
قاسمی نیا افزود: تولیدمحتوا و تالیف مطالب آموزشی و کاربردی که با زندگی سواد آموزان در ابعاد فردی ،اجتماعی،خانوادگی،سیاسی،اقتصادی،بهداشتی ،فرهنگی‌ و سبک زندگی اسلامی _ایرانی و پاسخگویی به سوالات و نیاز های آنان میتواند بااجرای برنامه های مکمل؛ سواد ابتدایی سوادآموزان را جبران ومانا کند.
وی بیان کرد: در این جلسه ی صمیمی تعدادی از نمایندگان وپشتیبانان و آموزش دهندگان به بیان نظرها و تجربیات خود پرداختند.
معاون سواد آموزی قم خاطر نشان کرد: حلقه های کتاب و کتابخوانی با حداقل ۱۰نفر و حداکثر ۱۹ نفر عضو تشکیل میشود و در چهارمرحله و در هر مرحله ۱۰ کتاب را به مطالعه و توضیح محتوا برای یکدیگر می پردازند و با برگزاری جلسات به بحث و بررسی محتوای کتب و رفع اشکال می پردازند.
قاسمی نیا گفت: یکی از ویژگی ها و محاسن این طرح ترویج وتوسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی وبرگزاری نشست های کتابخوان بین اعضای خانه وکلاس ها می باشد. واعضای حلقه برای آگاهی رسانی دیگراعضا ؛ یافته هاو نظرات خودرا در کتابچه ای به نام "آنچه آموخته ام " ثبت می کنند .