×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


جاویدنسب معاونت سوادآموزی استان البرز هدف از ایجاد مراکز یادگیری محلی، تلفیق سوادآموزی و مهارتهای زندگی است

معاونت سوادآموزی استان البرز در بازدید از مراکز یادگیری محلی امید واقع در ندامتگاه مرکزی کرج و اندیشه نو مستقر در ندامتگاه قزالحصار، راه اندازی مراکز یادگیری محلی را در راستای تحقق شعار آموزش برای همه دانست، که هدف از ایجاد آن، تلفیق سوادآموزی و مهارت های زندگی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی البرزجاویدنسب در بازدید از مراکز یادگیری محلی دولتی و مشارکتی ناحیه 4 کرج، با اشاره به اینکه در کاربردی کردن آموزش بزرگسالان، مخاطبان با توجه به نیاز زندگی خود از برنامه های متنوع استفاده می نمایند، گفت: اینگونه مراکز باید برنامه ها و فعالیت های را ارائه دهند که با نیازهای جوامع محلی و منابع موجود منطقه متناسب و هماهنگ باشد و رویکرد سازمان نهضت سوادآموزی در راه اندازی مراکز یادگیری محلی با حفظ تنوع ویژگی­های فرهنگی و تلاش برای سازگاری مراکز یادگیری محلی، با محیط زندگی و نیازهای بزرگسالان با هدف گسترش دانش، مهارت و توانایی آنان است.

وی با اشاره به اینکه نهضت سوادآموزی در سال های گذشته نقش بسیار موثری در باسوادکردن افراد بی سواد جامعه از جمله ندامتگاه های کشور داشته است، گفت: اگر سواد با اقدام عملی و همراه با حرفه آموزی و مهارت های زندگی باشد، کیفیت زندگی افراد ارتقاء می یابد.

معاون سوادآموزی اظهار داشت: مرکز یادگیری محلی، واحد آموزشی است که بر اساس نیازسنجی به منظور ارائه خدمات آموزشی به افراد بی سواد شامل: آموزش پایه، آموزش مهارت های اساسی زندگی، حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی در جهت توانمندسازی و ایجاد فرصت یادگیری با استفاده از ظرفیت های موجود از جمله سازمان های مردم نهاد و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با هماهنگی شورای آموزش و پرورش استان ها فعالیت می نمایند.

وی افزود: فقر سواد و دانش، فقر فرهنگی و مالی از عوامل مهمی است که تاثیرش در جرایم مشهود است که با راه اندازی اینگونه مراکز می توان توسعه سواد و حرفه آموزی مشاغل زود بازده را آموزش داد و امید و خودباوری را به آنان برگرداند

در انتهای بازدید نیز مدیران مراکز و آموزشیاران نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.