×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور: سوادآموزی گیلان همواره یک وزنه حمایتی برای سازمان نهضت سوادآموزی محسوب می شود.

احمد خاکزاد گفت: برای افزایش انگیزه سوادآموزان به شرکت در کلاس های درس، سازمان نهضت سوادآموزی کشور رویکرد تولید محتوای آموزشی خاص را در اولویت قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از کارشناس ترویج سوادآموزی، احمد خاکزاد، مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور در کارگاه نهایی سازی کتاب های سوادآموزی ویژه کشاورزان گفت: برای افزایش انگیزه سوادآموزان به شرکت در کلاس های درس، سازمان نهضت سوادآموزی کشور با استفاده از ظرفیت های دستگاه برون سازمانی، تولید محتوای آموزشی خاص را در اولویت قرار داده تا بدین وسیله علایق و نیاز سوادآموزان، استقرار عدالت آموزشی در گروه هدف، تنوع در محتوای آموزشی و... مدنظر قرار گیرد.

خاکزاد ضمن بیان اینکه اجرای کتاب های سوادآموزی ویژه کشاورزان تاکنون در دو مرحله آزمایشی و آزمایشی گسترده در استان های اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان، گلستان، گیلان در سال 97 اجرا شد، تصریح کرد: بیش از 1100 نفر از سوادآموزان، آموزش دهندگان و عوامل اجرایی این طرح در خصوص محتوای آموزشی نظرات خود را در قالب فرم های اعتبار بخشی بیان نمودند.

در ابتدای این جلسه، سیروس محمدی معاون سوادآموزی استان گفت: با توجه به عدم اجباری بودن آموزش سواد در کشور، برای نگه داشت سوادآموزان باید از روش های تشویقی و انگیزشی استفاده کرد. وی افزود: برقراری ارتباط سوادآموز با محتوای آموزشی، علاقمندی و حضور مستمر یادگیرنده در کلاس را به همراه خواهد داشت.

 معاون سوادآموزی استان خاطرنشان کرد: تولید محتوای خاص از طرح های کاربردی و قابل تقدیر سازمان نهضت سوادآموزی است که خوشبختانه گیلان نیز از استان های پیشرو در تولید محتوای آموزشی است.

گفتنی است در این جلسه نسخه نهایی کتاب های کشاورزی که توسط مولفان استانی تهیه شده بود مورد بررسی نهایی قرار گرفت و طبق برنامه ریزی های انجام شده، از سال جاری در کلاس های سوادآموزی مجری طرح  با سوادی کشاورزان استفاده خواهد شد.