×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


سی امین جلسه شورای معاونان، مدیران و مشاوران سازمان به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان سوادآموزی تشکیل شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان گفت :بایستی ما سوادآموزی را مدرسه محور کنیم و از ظرفیت مدیران مدارس، معلمان، آموزگاران و انجمن اولیاء به نحو شایسته استفاده کنیم و مدرسه مرکز ثقل فعالیت سوادآموزی باشد و در این خصوص روش های جدید در حوزه آموزش بررسی و ارایه گردد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آقای محمد زاده معاون وزیر ورئیس سازمان در  جلسه مورخ 98/11/6 شورای معاونان و مدیران سازمان،ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدا و امام شهدا به خصوص شهدای سالروز حماسه مردم آمل، از حضور و ارایه گزارش خوب آقایان مودی معاون سوادآموزی و رمضانی رئیس اداره دوره های سوادآموزی و صالحی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی استان خراسان شمالی تشکر کرد و افزود برنامه سه سطحی استانهای پایین میانگین از لحاظ شاخص باسوادی از جمله برنامه های استانی تاسطح مناطق است که در ذیل سند ریشه کنی بی سوادی سازمان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعریف شده است و همه ما بایستی تلاش کنیم این برنامه با مشارکت حداکثری همکاران استانی و شهرستانی و با دقت هر چه بیشتر تهیه و از سال 1399 اجرایی شود و تمامی برنامه های استانه چه برنامه عمل یکساله و چه برنامه شتاب بخشی بایستی در ذیل این برنامه قرار گیرد آقای محمد زاده در ادامه جلسه از تلاش های آقای مودی و در راس آنها استاندار محترم که  به بحث سوادآموزی استان نظر مثبت دارند، تشکر ویژه کرد.

درادامه آقای محمدزاده گفت:در بخش خرید خدمات ،فکر میکنم خوب عمل نشد و موفقیت های کمی حاصل گردید ولازم است طرح نو و جایگزین با مطالعه و آسیب شناسی تهیه و ارایه نماییم و به نظر میرس دپیگیری کار آموزش دهنده بیشترین وقت سازمان را گرفته است و بایستی در این زمینه تدبیر شود.

 معاون وزیر و رئیس سازمان در ادامه صحبت های خود گفت :بایستی ما سوادآموزی را مدرسه محور کنیم و از ظرفیت مدیران مدارس، معلمان، آموزگاران و انجمن اولیاء به نحو شایسته استفاده کنیم و مدرسه مرکز ثقل فعالیت سوادآموزی باشد ودر این خصوص روش های جدید در حوزه آموزش بررسی و ارایه گردد.

آقای محمد زاده سپس عنوان کرد : درصد باسوادی در گروه مخاطبان سوادآموزی به 96% رسیده است و فعالیت در این گروه سنی خیلی سخت شده است و لازم است با اجرای طرح های نو و جدید بتوانیم باقی مانده بی سوادان این گروه سنی را به نتیجه برسانیم لذا همه ما وظیفه داریم سوادآموزی را به سمت مدرسه ببریم واز ظرفیت آموزش و پرورش در راستای پیشبرد و اهداف سازمانی به نحو موثراستفاده کنیم . من مطمئن هستم در سرشماری 1400 شاخص سواد در گروه هدف بهتر خواهد شد چون علاوه بر سوادآموزی خروجی بی سواد از ورودی آن بیشتر می باشد و فکر میکنم با توجه به شواهد بدست آمده حدود یک میلیون بی سواد واقعی در پایگاه سواد آموزی داریم .لذا اولویت اول بنده آموزش بی سوادان واولوبت دوم تکمیل و تحکیم سوادو اولویت سوم مهارت آموزش از طریق مراکز یاد گیری محل است.

در پایان آقای  محمدزاده از آقای مودی خواست  طرح ارایه شده را یکبار دیگر با مشارکت مدیران حوزه ستادی و معاونین سوادآموزی استانهای گروه سوم ، بررسی و با توجه به مطالب گفته شده بازنگری و تکمیل کنند و این برنامه با رویکرد واقع گرایانه و خارج از آرمانگرایی تهیه و اجراء شود . شایان ذکر است در ابتدا ی این جلسه آقای مودی معاون سوادآموزی استان خراسان شمالی طرح سه سطحی استانهای پایین  میانگین را مطرح و اعضای شورا اظهار نظر کردند.