×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


سردار شهید سلیمانی در عرصه فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت، طرحی نو در انداخت.

شهید حاج قاسم سلیمانی فراتر از جناح بازی عمل کرد؛ سردار سلیمانی در حوزه رفتار حرفه ای نظامی برای حفظ هویت و محبوبیت در تک تک ما ایرانی ها یک الگو است.

سردار شهید سلیمانی در عرصه فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت، طرحی نو در انداخت.

شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی؛ عابد عارف و عاشق پیشه در مکتب حسینی(ع)، مجاهد خستگی ناپذیر جبهه های نبرد با دشمنان بشریت و تروریسم جهانی، برای آحاد ملت بزرگ ایران و آزادیخواهان جهان بسی سخت است. لکن این شهادت عظیم، خون تازه ای را در شریان های جهان اسلام و مقاومت، جاری خواهد ساخت.

هر قطره از خون پاک این اسوه ی مقاومت و ایثار، هزاران جوانه ی عشق به اسلام و ایران را در دل امت بزرگ اسلام خواهد رویاند.

شهید حاج قاسم سلیمانی فراتر از جناح بازی عمل کرد؛ سردار سلیمانی در حوزه رفتار حرفه ای نظامی برای حفظ هویت و محبوبیت در تک تک ما ایرانی ها یک الگو است.

بخشی از وصیت نامه شهید حاج  قاسم سلیمانی:

"همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کرده ام.محمود می داند. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت های عنوان دار.