×
سه شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > درباره سازمان > متصدیان پستهای سازمانی 

معاون وزیر و رئیس سازمان

 • نام : شاپور محمدزاده
 • پست سازمانی : 1
 • تلفن: 83782702
 • تحصیلات : دکترا
 • پست الکترونیک :
 • آدرس : ستاد -طبقه 7
 • توضیحات :

مشاور فرهنگي درسوادآموزي

 • نام : محمد موحدی نژاد
 • پست سازمانی : 10
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

  معاون توسعه مديريت و پشتيباني

 • نام : پرویز کوثری
 • پست سازمانی : 102
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

      كارشناس هماهنگي و پيگيري

 • نام : صادق باغبان افشار
 • پست سازمانی : 103
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

   مدیرکل طرح و برنامه و تأمين منابع

 • نام : رسول جمشيدي اول
 • پست سازمانی : 104
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

      كارشناس هماهنگي و پيگيري

 • نام :
 • پست سازمانی : 106
 • تلفن:
 • تحصیلات : دیپلم
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

    رئیس گروه طرح و برنامه

 • نام :
 • پست سازمانی : 107
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

   رئیس اداره بودجه و تأمین منابع مالی

 • نام : احمد اسدي
 • پست سازمانی : 113
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

    کارشناس مسئول بودجه و تأمین منابع مالی

 • نام : اعظم رفیعی
 • پست سازمانی : 114
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

     كارشناس بودجه و واگذاري فعاليت‌ها

 • نام :
 • پست سازمانی : 115
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :