باسمه تعالی

    «فرا خوان اولویت های پژوهشی »

1.      مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

2.      بررسی و محاسبه بهای تمام شده دوره های سواد آموزی در سال 94

شرح عناوین :

1- مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

هدف از طرح پژوهشی بررسی ضرورت ايجاد و بهره برداری از مرکز اسناد جهت ساماندهی به کليه اسناد در هر شکل و قالبی در این مرکز با استفاده از تکنولوژیهای جدید فناوری اطلاعات می باشد. با راه اندازی مرکز اسناد کليه اسناد سوادآموزی از زمان توليد , چرخش اداری , نگهداری و امحاء مديريت مي شوند و کليه اسناد و پيوستها همراه فايل الکترونيکی در سيستم ثبت مي شوند و بدون نياز به فرد يا بايگانی خاصی امکان جستجوی تحت وب را ایجاد می نماید. از مزايای خاص اين سيستم نسبت به دبيرخانه اين است که برخی اسناد بدون نامه هستند لذا در سيستم دبيرخانه ثبت نمي شوند بنابراین نزد تهيه کننده يا دريافت کننده خود مي ماند و نهايتا در سيستم آنها ثبت مي شود و ديگران از آن بی اطلاع اند و برای دسترسی به آن نياز به فرد خاصی می باشد با ثبت در سيستم مرکز اسناد سوادآموزی تمامی اسناد با امنیت بسیار بالایی حفظ و ذخیره شده و دسترسی به آنها نیز  آسانتر می گردد. همچنین اين امکان به وجود می آید که ارتباط بین مرکز اسناد سوادآموزی و پرتال سازمانی برقرار و اطلاعات مورد نظر در صورت نياز در وب سايت سازمان قرارگيرد. پس از پایان طرح , سازمان خواستار ارائه یک راهکار جدید برای تاسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی در فناوری اطلاعات و تهیه و تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای شدن برنامه  از سوی مجری طرح می باشد

-            2-  بررسی و محاسبه بهای تمام شده ی  دوره های سواد آموزی  در سال 1394

  1. تعیین فعالیتها و هزینه ها
  2. تعیین عوامل بوجود آورنده هزینه ها (محرک هزینه ها)
  3. محاسبه نرخ عامل بوجود آورنده هزینه ها
  4. ارائه الگوی محاسبه نرخ هزینه تمام شده آموزش در دوره های سواد آموزی (مستقیم ، غیر مستقیم ، کل) با در نظر گرفتن وتجزیه و تحلیل گام های اصلی در مدل سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 
  5. شناسایی منابع 
  6. شناسایی خروجی ها
  7. شناسایی محرک های هزینه منابع و فعالیت
  8. تخصیص هزینه ها
  9. عناصر بهای تمام شده (هزینه ها) منابعی که صرف انجام فعالیت ها می شوند.
  10. در نهایت محاسبه هزینه دوره های سواد آموزی به تفکیک (دوره سواد آموزی، تحکیم و انتقال)

 

        توجه به نكات زير توسط پژوهشگران محترم ضروري است:

1-      پژوهشگران باید جژ هیئت علمی دانشگاه ها و یا زیر مجموعه موسسه پژوهشی به امر پژوهش بپردازند .

2-     پيشنهاده هاي پژوهشي براساس معيارهاي تعيين شده ارزيابي مي شود.

3-     پذيرش طرح منوط به كسب حداقل 60% امتياز وداشتن بالاترين امتياز در اولويت مربوطه مي باشد.

محققين محترم در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مي توانند جهت دريافت فرم پيشنهاده نويسي (proposal) وكسب اطلاعات بيشتر به سايت نهضت سوادآموزی (www.lmoir.ir)مراجعه نموده وپس از تكميل  ، آن را به دبيرخانه کمیته پژوهشی سازمان نهضت سوادآموزی واقع در خیابان فاطمی شماره 113 تحويل نمايند

 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان نهضت سوادآموزی

 

برای دریافت فرم پیشنهاده پژوهشی (پروپوزال) کلیک نمائید.

   دانلود : proposal.rar           حجم فایل 234 KB