پژوهش های در حال اجرای سازمان   

1)   بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی برای استفاده از تلفن همراه و تبلت در سوادآموزی و طراحی و ارائه نرم افزار مناسب دکتر مجید حمدانی

2)   ارزشیابی از نحوه اجرای چارچوب و کلیات برنامه درسی مرحله اول آموزش بزرگسالان (موضوع مصوبه 862 شورای عالی آموزش و پرورش) - موسسه توسعه فرجام

3)   بررسی میزان ماندگاری مهارتهای سواد ( خواندن، نوشتن، روخوانی قرآن و حساب کردن) در بین سواد آموختگان  دوره های سواد آموزی در سال 93 و 94 دکتر عبدالحمید رضوی