دوره‌ي سوادآموزي: دوره اي است كه به منظور دستيابي افراد بزرگسال به حداقل سواد، طرّاحي و اجرا مي شود.

سوادآموزی: سوادآموزی ، فرآیند سازمان یافته ی توانمند سازی بزرگسالان بی سواد وکم سواد جامعه از طریق ایجاد وتثبیت مهارت های خواندن ، نوشتن ، حساب کردن وروخوانی قرآن کریم وکاربست آن در زندگی فردی ، خانوادگی واجتماعی به منظور تعالی وتکامل افراد وکسب شایستگی های لازم در پیمودن مراتب حیات طیبه است

سواد : توانایی افراد برای شناسایی، درک، تفسیر، ایجاد، برقراری ارتباط و محاسبه و استفاده از مواد چاپ شده است که افراد برای رسیدن به اهداف خود به منظور توسعه دانشی و توانایی های بالقوه خود و مشارکت کامل در جامعه محلی و جهانی به آن نیاز دارند. (سازمان یونسکو )

سوادآموز : فردي است که برابر ضوابط  سازمان نهضت سوادآموزي در یکی از دوره‌های سوادآموزي ثبت نام و به يادگيري مي‌پردازد

اهداف دوره:

  •  کسب مهارت های خواندن، نوشتن، درک و فهم متون ساده فارسی
  •  انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی
  •  آشنایی با قرآن و کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن
  •  آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی

اعلام زمان ارائه خدمت :  دوره‌ي سوادآموزی تا  جلسه 54 روزانه2 ساعت است و از جلسه‌ي 55 تا پايان دوره ، روزانه3 ساعت خواهد بود.

طول دوره‌ي سوادآموزي: حدّاقل 400 ساعت است كه با توجه به شرايط محيطي و نياز مخاطبان ، حداكثر تا 550 ساعت قابل افزايش است .

ارزش تحصیلی  دوره ي سواد آموزي :  ارزش تحصیلی دوره‌ي سوادآموزی معادل با سوم ابتدايي است  و دارندگان گواهينامه‌ي دوره‌ي سوادآموزي ، مجاز به ادامه تحصيل در دوره‌ي انتقال يا شركت در دوره‌ي تحكيم سواد هستند.

محتوای آموزشی دوره سواد آموزی:  در این دوره با استفاده از دو جلد کتاب سوادآموزی 1و2، حداقل مهارت خواندن و نوشتن، درک  و فهم متون ساده فارسی و کسب مهارت های  اولیه روخوانی قرآن، آشنایی با معارف دینی و فرهنگ اسلامی و انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی، به سوادآموزان آموزش داده می شود.

نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت:

مراجعه حضوری به نزدیکترین  منطقه آموزش و پرورش محل سکونت  و ارائه درخواست به کارشناسان  سوادآموزی  مستقر در منطقه .  

نحوه دریافت خدمت و مکان آن:  مخاطب درخواست خود را به انضمام  مدارک (شناسنامه ،کارت ملی و مدرک تحصیلی) به کارشناس سوادآموزی ارائه می نماید.سپس استعلام هویتی و سطح سواد  توسط کارشناس سوادآموزی انجام می شود و  در صورت داشتن سوابق آموزشی در پایگاه داده سازمان پاسخ لازم تهیه و ارائه می گردد در غیر اینصورت درخواست از طریق سامانه سوادآموزی از مناطق به استان و ستاد ارسال می شود تا پس از  بررسی های مستندات در صورت داشتن شرایط لازم ، مخاطب از طریق سامانه سواد آموزی می تواند در دوره شرکت نماید . و یا داده های موجود مخاطب در پایگاه بروزرسانی گردد.

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت : فردی می تواند در دوره سواد آموزی ثبت نام کند که در زمان ثبت نام 10 سال تمام داشته باشدو بی سواد یا مدرک تحصیلی کمتر از سوم ابتدایی ، تکمیلی یا دوره سوادآموزی داشته باشد

هزینه رایگان

مراحل انجام کار:

1) شناسایی و پالایش اسمی مخاطبین   2) جذب با بهره گیری از روش های مختلف تبلیغاتی 3) عقد قرارداد با موسسات آموزشی

4) آموزش آموزش دهندگان(از طریق  سایت آمورش مجازی  به آدرس http://www.jtt.ir/lmtc  5) ثبت نام مخاطبین واجدشرایط در سامانه سوادآموزی

6)  تائید  و ارسال اطلاعات 7) شکل گیری فرایند آموزش 8) نظارت و ارزشیابی 9) ثبت اطلاعات تحصیلی10) صدور گواهینامه

تامین نیروی انسانی: نیروی انسانی مورد نباز دوره سواد آموزی به طرق زیر تامین می شود  : 

استفاده از ظرفیت  نیروی انسانی موجود (غیرواگذاری): بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز  فعالیت های سواد آموزی توسط  دستگاه هایی  تامین می شود که  به استناد قانون و مقررات، متعهد به تامین و تخصیص نیروی انسانی هستند . این  نیروها عبارتند از ؛  

  نیروهای آموزشی شاغل در آموزش وپرورش: این نیروها صرفا در شیوه اجرای کلاسی و به صورت موظف یا غیر موظف  با ابلاغ آموزش و پرورش بکار گرفته می شوند .

تبصره :  همکاری معلمان بازنشسته ، تابع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در دوره تحکیم سواد بکار گرفته شوند .

نیروهای مورد استفاده در  طرح های نیروی مسلح ، زندانها ، کارکنان : این نیروها از سوی سازمان/ دستگاه  مربوط انتخاب و به صورت موظف یا غیر موظف  بکارگیری می شوند .

استفاده از ظرفیت غیر دولتی (واگذاری یا خرید خدمت): در این روش سرانه هزینه تمام شده آموزش در هرکدام از دوره ها، سواد آموزی ، تحکیم سواد و انتقال به صورت سالیانه توسط سازمان محاسبه و ابلاغ می گردد و در قبال قبولی سواد آموزان تحت پوشش ، به افراد یا موسسات حقوقی واجد شرایط طرف قرار داد و داوطلب همکاری ، پرداخت می گردد.

آموزش نیروی انسانیکلیّه ی افرادی که برابر اين آیین نامه ، برای تدریس در دوره  سواد آموزی ، به کار گمارده  می شوند ، باید از طریق  سایت آمورش مجازی  به آدرس http://www.jtt.ir/lmtc   آموزش های  لازم را برابر ضوابط  سپری نمایند


تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت :  (نمایش لیست )                                                                     تلفن گویا : 88955180


ارتباط با ما : سایت سازمان نهضت سوادآموزی lmoiran.ir                  کد پستی:1414713681                     ساعت کار: 8 الی 16/15  


آدرس: خیابان فاطمی بین هشت بهشت و پروین اعتصامی پلاک 127                                    مشاهده آدرس روی نقشه