1) دوره تحکیم سواد :

دوره تحکیم سواد تثبیت و تعمیق مهارت های خواندن، نوشتن، حساب کردن، درک و فهم متون ساده به زبان فارسی، روخوانی قران و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی افراد نوسواد، تحکیم سواد تلقی می شود.

تحکیم سواد ، دوره ای است که فرصت استمرار و پایداری آموخته ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سوادآموزی را گذرانده و تمایل به ادامه تحصیل ندارند فراهم می سازد .

اهداف آموزشی دوره تحکیم سواد

 •  پیشگیری از باز گشت به بیسوادی
 • ایجاد ارتباط بین سوادآموزی و آموزش مهارتهای اساسی زندگی
 • زمینه سازی یادگیری مادام العمر

شرایط و ضوابط دوره تحکیم سواد
فردی می تواند در دوره تحکیم سواد ثبت نام کند که دارای یکی ازمدارک تحصیلی دوره ی سوادآموزی ، تکمیلی ، سوم و چهارم ابتدایی بوده و تمایل به ادامه تحصیل در دوره انتقال را ندارد .

محتوای آموزشی  دوره تحکیم سواد
سه عنوان کتاب آموزشی ثابت شامل قرآن ، حساب و زندگی ، بخوانیم و بنویسیم در آموزش های حضوری و هشت عنوان کتاب با موضوع های اعتقادی، اجتماعی، بهداشتی، تربیتی و مهارتهای زندگی، درآموزش های غیرحضوری استفاده می شود .

ارزش تحصیلی دوره تحکیم سواد

دوره تحکیم سواد، صرفا برای تثبیت مهارت های سواد در زندگی فردی و اجتماعی است و در پایان دوره، گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان، صادر می شود.

اعلام زمان ارائه خدمت :  زمان شروع ثبت نام دوره تحکیم بر اساس آئین نامه آموزشی از اول شهریور تا 15 آذر ماه  است ولی این زمان  بندی بر اساس سیاست های سازمان ممکن است  دست خوش تغییرات شود

تبصره :  سواد آموزی که دوره ی تحکیم سواد را به اتمام رسانده ، در همان سال  مجاز به ثبت نام  در دوره انتقال نمی باشد.

طول دوره :  برنامه های آموزش دوره‏ی تحکیم سواد ، در قالب یک دوره 200 ساعته در دو بخش ، برنامه آموزش حضوری مشتمل بر 70 ساعت و برنامه آموزش غیرحضوری 130 ساعت بطور پیوسته و همزمان حداکثر در 5 ماه به اجرا در مي‏آید.

  حدنصاب:  حدنصاب تشکیل کلاس دوره تحکیم سواد ، حداقل 10 و حداکثر 25 نفر می باشد.

نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت:

مراجعه حضوری به نزدیکترین  منطقه آموزش و پرورش محل سکونت ، ارائه درخواست به کارشناس سوادآموزی مستقر در منطقه جهت انجام استعلام  سطح سواد و پیگیری تا حصول نتیجه.

نحوه دریافت خدمت و مکان آن: 

مخاطب درخواست خود را به انضمام  مدارک (شناسنامه ،کارت ملی و مدرک تحصیلی) به کارشناس سوادآموزی ارائه می نماید.سپس استعلام هویتی و سطح سواد  توسط کارشناس سوادآموزی انجام می شود و  در صورت داشتن سوابق آموزشی در پایگاه داده سازمان پاسخ لازم تهیه و ارائه می گردد در غیر اینصورت درخواست از طریق سامانه سوادآموزی از مناطق به استان و ستاد ارسال می شود تا پس از  بررسی های مستندات در صورت داشتن شرایط لازم ، مخاطب از طریق سامانه سواد آموزی می تواند در دوره شرکت نماید . و یا داده های موجود مخاطب در پایگاه بروزرسانی گردد.

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت:

فردی می تواند در دوره تحکیم سواد ، ثبت نام کند که دارای مدرک تحصیلی دوره ی سوادآموزی ، دوره تكميلي ، سوم و چهارم ابتدايی بوده و تمایل به ادامه تحصیل در دوره انتقال را ندارد.

شیوه آموزش: آموزش در دوره تحکیم سواد به دوشیوه حضوری و غیرحضوری بشرح زیر انجام می شود.

آموزش حضوری :  برنامه آموزش حضوری به صورت کلاسی  در35 جلسه دو ساعته (دو روز در هفته) با تمرکز برتثبیت  مهارت خواندن و نوشتن ، تعمیق مهارت روخوانی قرآن و تعمیق  مهارت های حساب کردن به اجرا در می­آید.

 آموزش غیر حضوری :  برنامه­  آموزش غیرحضوری به میزان 130 ساعت همزمان  با آموزش حضوری با تمرکز بر کاربردی کردن سواد در زندگی روزمره و زمینه سازی برای یادگیری  مادام العمر ارائه می شود.

پس از اتمام مدت آموزش  گواهی حضور در دوره به شرکت کنندگان ارائه می شود

هزینه رایگان

مراحل انجام کار:

1) شناسایی و پالایش اسمی مخاطبین   2) جذب با بهره گیری از روش های مختلف تبلیغاتی 3) عقد قرارداد با موسسات آموزشی

4) آموزش آموزش دهندگان 5) ثبت نام مخاطبین واجدشرایط در سامانه سوادآموزی 6)  تائید  و ارسال اطلاعات 7) شکل گیری فرایند آموزش

8) نظارت و ارزشیابی 9) ثبت اطلاعات تحصیلی10) صدور گواهینامه

2) خدمات مکمل سواد:

حلقه های کتابخوانی

 به منظور اهتمام در تعمیق و تحقق پیامدهای مرتبط با برنامه های سوادآموزی در حوزه های فردی، اجتماعی ،خانوادگی ،سیاسی، اقتصادی ، بهداشتی ،فرهنگی و ...در اجرای منویات مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) سازمان نهضت سوادآموزی نسبت به طراحی و تدوین"طرح حلقه های کتابخوانی"اقدام نموده است.

هدف های طرح حلقه های کتابخوانی

 •  ترویج فرهنگ مطالعه ،عادت به مطالعه و یادگیری مادام العمر
 •  تثبیت و تحکیم سواد و ارتقای آگاهی های عمومی
 •  یادگیری مشارکتی و تقویت فعالیت های گروهی
 • تقویت روحیه استقلال در یادگیری و خودآموزی

مخاطبان طرح حلقه های کتابخوانی

  کلیه بزرگسالان بالای 10 سال غیر محصل ، که دارای مدرک دوره سوادآموزی(یا پایه سوم ابتدایی) و حداکثر تا دوره انتقال (یا ششم ابتدایی) هستند مخاطبین این طرح محسوب می شوند.

حد نصاب تشکیل حلقه های کتابخوانی

حد نصاب تشکیل این حلقه ها 10 نفر وحد اکثر 19 نفر می باشد. اگر تعداد افراد حلقه به 20 نفر برسد اعضا در دو حلقه 10 نفره سازماندهی می شوند .حلقه از بین افراد واجد شرایط ، متقاضی و علاقه مند با حد نصاب تعیین شده در یک نقطه جغرافیایی )افراد نزدیک به هم یا مرتبط به هم)  تشکیل خواهد بود. 

زمانبندی و محتوای آموزشی طرح
حلقه های مطالعاتی از ثبت نام و دریافت کتاب در فروردین ماه شروع و تا ارزیابی پایانی در اسفند ماه ادامه می یابد. محتوای آموزشی هر حلقه شامل 4 بسته آموزشی در موضوعات اجتماعی ، بهداشتی ، دینی و اعتقادی،  اقتصادی ، تاریخی و ادبیات  است که طبق جدول زمانی ذیل ارسال و توسط نماینده گروه بین مخاطبان توزیع می گردد.

طرح خواندن با خانواده

سازمان نهضت سوادآموزی به عنوان یک نهاد فرهنگی و آموزشی، با هدف توسعه و تقویت فرهنگ عمومی جامعه، برنامه و فعالیت های گسترده ای را در قالب طرح های متنوع و مناسب تهیه و در کشور به اجرا در آورده است. از جمله این طرح ها : «خواندن با خانواده» است.

توجه به گسترش این طرح از این جهت حائز اهمیت است که خانواده مهمترین رکن تربیتی جامعه محسوب می شود. دانش وآگاهی اعضای خانواده ضمن اینکه ثبات و قوام این نهاد ارزشمند را تثبیت می کند ، بلکه والدین را قادر می سازد تا به شکل موثر و مفید در محیط های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی با وجود تکنولوژی های جدید و پیچیده ، زندگی مطلوب و مناسبی را برای اعضای خانواده خود فراهم آورد. از این رو سازمان با احساس مسئولیت، اجرای مطلوب این طرح را در میان اعضای خانواده های سواد آموزان پی می گیرد. تا با ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان خانواده ها ، به ارتقای سطح آگاهی و مهارت های ضروری زندگی اعضای خانواده ها به ویژه والدین عزیز این جامعه کمک نماید.

اهداف طرح :

 • توسعه وتقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مخاطبان و اعضای خانواده؛
 • فراهم کردن زمینه برای رسیدن به مطالعه مستقل یا استقلال در مطالعه؛ 
 • تقویت مهارت خواندن و نوشتن فراگیران دوره های سواد آموزی؛
 • استفاده از اوقات فراغت اعضای با سواد خانواده در امر مطالعه و کتاب خوانی.

  گستره  اجرا و مخاطبان طرح
در کلیه مناطقی که دوره سواد آموزی به­ صورت کلاسی یا گروهی با حداقل سه نفر تشکیل شده باشد و نیز در کلیه کلاس های دوره انتقال طرح اجرا می گردد

مخاطبان طرح عبارتند از :سواد آموزان  دوره سوادآموزی ، انتقال واعضای خانواده آنان .

گروه های سوادآموزان :

به منظور تسهیل تبادل و معاوضه کتاب ها  بین سوادآموزان، و ترویج و بحث و گفتگوی گروهی ، اگر تعداد سوادآموزان بیش از 5 نفر باشد ، آموزش دهنده بر اساس محل زندگی، سن ، علایق، روابط بین سوادآموزان و نوع کتاب های مطالعه شده، آنها را به چند گروه کوچکتر تقسیم می کند و با مشورت اعضای گروه ، یکی از اعضا را به عنوان سرگروه انتخاب می کند. تا پس ازمطالعه هر کتاب ، در شروع جلسات رفع اشکال اعضای گروه آموخته ها و اشکالات مواجه شده را با سایر اعضای گروه در میان می گذارند با اين اقدام اعضای توانمند نسبت به تقویت و هدایت هم گروهی های خود احساس مسئولیت می نماید.


تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت :  (نمایش لیست)                         تلفن مستقیم ستاد:   83782205                تلفن گویا : 88955180


ارتباط با ما : سایت سازمان نهضت سوادآموزی lmoiran.ir                   کد پستی:1414713681                     ساعت کار: 8 الی 16/15  


آدرس: خیابان فاطمی بین هشت بهشت و پروین اعتصامی پلاک 127                                    مشاهده آدرس روی نقشه