ایجاد مرکز یادگیری محلی

1) امکان سنجی مراکز یادگیری محلی با توجه به دستورالعمل

انتخاب محل های ایجاد مرکز یادگیری محلی ، نوع مرکز و تکمیل فرم درخواست تأسیس مرکز توسط آموزش و پرورش شهرستان / ناحیه / منطقه و ثبت آن در سامانه

2) ورود به صفحه ی فعالیت های مکمل سوادآموزی

از منوی فعالیت های مکمل نظارت وارد این بخش می شویم.

 از منوی تشکیل مرکز وارد این بخش می شویم .

 

 

 

 برای ایجاد مرکز روی گزینه جدید کلیک می کنیم .

 

 


 

اطلاعات کادرهای مربوط به نحوه ی اداره (دولتی - غیردولتی - مشارکتی ) ، محل تشکیل (انتخاب شهر یا روستا) ، تجهیزات اولیه ، آمار سرشماری ، آمار بی سوادان ، آمار کم سوادان ، تأییدیه شورای آموزش و پرورش (خیر - بله ) ، همراهی فرماندار (خیر - بله ) ، همراهی دهیار (خیر - بله ) ، همراهی مردمی (خیر - بله ) ، دستگاه مشارکت کننده را تکمیل و پس از آن گزینه ثبت درخواست را کلیک می کنیم .

 

 

 


مرکز یادگیری محلی دولتی : یک واحد آموزشی رسمی که مدیر آن از بین کارکنان شاغل فرهنگی با ابلاغ از سوی رئیس آموزش و پرورش منطقه این مسئولیت را عهده دار خواهد نمود. محل تشکیل اینگونه مراکز ترجیحاً یکی از واحدهای آموزشی ، آموزش و پروش خواهد بود .

مرکز یادگیری محلی مشارکتی : این نوع مراکز با درنظر گرفتن اهداف مشترک سواداموزی و سایر دستگاه ها مانند : جهاد کشاورزی ، کمیته امداد و ... و توافق طرفین به صورت مشترک ایجاد می شود . محل تشکیل ، مدیریت ، نیروی انسانی و برنامه های مرکز با هماهنگی دستگاه مشارکت کننده است

مرکز یادگیری محلی غیر دولتی : این نوع مرکز با مجوز سازمان توسط مؤسسات و تشکل های غیر دولتی واجدشرایط تأسیس شده و زیر نظر اداره آموزش و پرورش منطقه اداره می شود . مدیریت ، تأمین نیروی انسانی ، فضا و تجهیزا ت این مراکز برابر قراردای که تنظیم و به امضاء می رسد ، به عهده مؤسسات مذکور می باشد .

پس از کلیک بر روی ثبت درخواست اطلاعات به درخواست سامانه منتقل می گردد .

 

در سربرگ سمت راست فعالیت های مکمل سوادآموزی گزینه ای تحت عنوان درخواست سامانه وجود دارد


1) شهرستان / منطقه باید توضیحات و درخواست خود را مبنی بر تشکیل مرکز یادگیری محلی درکادر توضیحات شهرستان وارد نماید .

 2) پس از ثبت درخواست گزینه ارسال به استان را کلیک می کنیم . به این ترتیب اطلاعات در استان به بخش درخواست سامانه انتقال می یابد .

 

 

 

 

  • ارسال درخواست  

پس از ارسال درخواست مرکز یادگیری محلی از شهرستان

به استان ،در  استان مسئول تأیید مرکز یادگیری محلی وارد بخش درخواست سامانه می شود

 

 

 

  • بر روی مرکز درخواست شده از شهرستان قرار می گیریم و دو بار کلیک می کنیم . کادر زیر ظاهر می شود

 

1) استان پس از ظاهر شدن درخواست مرکز یادگیری محلی از منطقه باید توضیحات خود را در کادر توضیح استان وارد نماید .

2 ) سپس کلید ثبت توضیحات را می زنیم .

3) آنگاه گزینه ارسال به مرکز زده می شود

 

 

 

  • دریافت مجوز

سازمان مرکزی پس از بررسی درخواست استان در صورت صلاحدید نسبت به تأیید مرکز یادگیری محلی اقدام می نماید

  • ثبت مشخصات تکمیلی مرکز

پس از مجوز راه اندازی مرکزیادگیری محلی از سازمان مرکزی ، منطقه باید نسبت به تکمیل اطلاعات مرکز یادگیری محلی درقسمت مدیریت مراکز اقدام نماید .

 

1) دراین قسمت منوی مدیریت مراکز را کلیک می کنیم .

2 )  بر روی مرکز تأیید شده کلیک می کنیم .

3 ) گزینه " افزودن آموزش به مرکز " را کلیک نموده و در پیام نماشی داده شده گزینه بله را انتخاب می کنیم.

4 ) گزینه yes را کلیک می کنیم .

5)  از کادر ظاهر شده گروه آموزشی را برای مرکز مورد نظر انتخاب

و سپس دکمه تأیید را می زنیم .

  

 

 

 

6 ) به این ترتیب کلاس ها به مرکز یادگیری محلی اضافه می شود .

 

 

 

  • ثبت مهارت های زندگی، اجتماعی و شهروندی

از طریق اطلاعات عمومی نسبت به ثبت  مهارت های زندگی ، اجتماعی و شهروندی اقدام می نمائیم .