چالش ها و راهکارهای

 


1) مغایرت مشخصات داوطلبین:

 

درصورتی که مشخصات موجود درسامانه با مشخصات مدارک معتبر (کارت ملی، شناسنامه) داوطلب مغایرت داشته باشد دکمه بازبینی پایگاه رامی زنیم  و در منوی ظاهر شده

درخواست جدید را میزنیم

 

 

 

 

 

 

 

کشوی آبشاری نوع درخواست را بازمی کنیم و

بر روی گزینه اصلاح مشخصات در پایگاه داده

کلیک نموده  مشخصات قدیم ومشخصات جدید 

را وارد می کنیم. و دکمه ثبت رامیزنیم

 

 

 

2) نقص مشخصات فردی داوطلبین

    تذکر: درصورتی که بعضی از اطلاعات مانند: نام پدر،شماره شناسنامه و... ظاهر نگردید، براساس اصل مدارک سجلی (کارت ملی،شناسنامه )اطلاعات وارد وسپس دکمه تاییدرا می زنیم

3) کنترل صحت شماره ملی

درصورتی که کد ملی داوطلبی بعد از ورود به بخش مشخصات همچنان به رنگ قرمز باقی بماند از ورود اطلاعات داوطلب جدا خودداری شود 

 

 

 

4) افراد فاقد مشخصات در پایگاه ( افراد بزرگسالی که تازه اقدام به دریافت شناسنامه کرده اند)

درصورتی که مشخصات داوطلب به هردلیل درسامانه وجود نداشته باشد دربخش بازبینی پایگاه درخواست جدید زده می شود  سپس از کشوی آبشاری نوع درخواست گزینه ثبت مشخصات در پایگاه راانتخاب نموده دکمه ثبت را می زنیم.

 

 سپس پیام زیر مشاهده می شود

 

 

 بازدن دکمه ok  پنجره زیر نشان  ظاهر می شود.

 


 با زدن دکمه  انتخاب  فایل اسکن، مدارک اسکن شده را انتخاب می کنیم و برای ذخیره دکمه ثبت سند را می زنیم

  تذکر:  چنانچه مدرکی انتخاب نشود پیام مشاهده می گردد

 

 و درصورت انتخاب مدارک لازم گزینه ارسال به استان را میزنیم

5) قطع ارتباط با سرور

تذکر:درصورتی که با ثبت کد ملی پیغام «قطع ارتباط با سرور » مشاهده می شود از ورود اطلاعات داوطلب جدا خودداری نمایید و به

عبارت دیگر از ثبت اطلاعات به صورت دستی پرهیز کنید

6) مغایر یا خالی بودن نام موسسه در کادر "نام موسسه" با موسسه ای که آموزش دهنده قرار است با آن همکاری نماید

از علل خالی بودن این بخش می توان به انتخاب نادرست مؤسسه برای آموزش دهنده و یا جابجا انتخاب نمودن مؤسسه اشاره نمود .

7) خالی بودن کادر "نحوه ی پرداخت" در ویرایش اطلاعات آموزشی 

خالی بودن کادر نحوه پرداخت ارتباط مستقیم با کادر نام مؤسسه در این قسمت دارد در صورتی این کادر خالی می ماند که نام مؤسسه آن نیز خالی باشد .

8)متناسب نبودن تاریخ شروع و پایان آموزش با توجه به مدت آموزش

 در صورتی تاریخ شروع و پایان آموزش متناسب نمی شود که ساعت آموزشی دوره صفر باشد.