ثبت نهایی

انتخاب نوع پرونده آموزش دهنده :

 برحسب نوع طرح،شیوه آموزش درلیست آبشاری نوع پرونده را  انتخاب می کنیم .

پس از تعیین نوع پرونده نسبت به انتخاب آموزش دهنده اقدام  می شود.

آموزش دهنده را انتخاب  سپس بر روی دکمه تایید کلیک می کنیم

 

 

ورود به منوی داوطلبین آموزش

با کلیک بر روی دکمه  داوطلبین آموزش لسیت سوادآموزان مشاهده می شود

 

 برای نهایی سازی فرایند ثبت نام بر روی منوی  ثبت آموزش   کلیک می نمائیم.

 سپس گزینه ثبت نهایی را انتخاب  نموده وارد سربرگ های داوطلبین آموزش  ، گروه مورد نظر می شویم

 

 سربرگ  داوطلبین آموزش را انتخاب و بر روی  دکمه تکمیل کلیک می کنیم  

و در فرم ظاهر شده  اطلاعات فردی سواد آموزانی را که در یک گروه/کلاس آموزش خواهند

دید را تکمیل  می­کنیم

  توجه:برای تک تک  سوادآموزان ، این مرحله (تیک زدن و

تکمیل اطلاعات فردی ) را انجام می دهیم .

اگر می خواهید تمامی سوادآموزان موجود در این گروه یکجابه آموز ش جاری تبدیل شوند باید صبرکنیدتا    تمامی آنها واجد شرایط شود وگرنه اگر چند تا چند تا مشخصات آنها را تکمیل

کنید گروههای جداگانه ای در آموزش های جاری به وجود خواهد آمد ، پس تا زمانی که نتیجه استعلام    تمامی سوادآموزان مشخص نشده است اقدام به تکمیل اطلاعات فردی ننمایید

بازدن دکمه محل سکونت لیست روستاها وشهرهای شهرستان/ منطقه نمایش داده می شود که با انتخاب شهریا روستای مورد نظر محل سکونت سوادآموز وشخص می شود

 

 

 

 

 

پس از اینکه مشخصات فردی تمام سوادآموزان گروه مورد نظر را تکمیل نمودیم دوباره

به سراغ  داوطلب ین آموزش رفته و سوادآموزانی را که می خواهیم در یک فعالیت جاری قرار بگیرند را تیک می زنیم

 

 

 

 

تذکر:

در این مرحله باید دقت شود اطلاعات خواسته شده تمامی فیلدها بطور کامل و درست تکمیل و کنترل گردد . در صورت مغایرت اقدام به جاری نمودن ننمایید.

 به عبارت جلوی نحوه ی پرداخت دقت نمایید اگر صحیح نیست اقدام به جاری کردن کلاس ننمایید زیرا در پرداخت با مشکل مواجه خواهیم شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از تکمیل کامل اطلاعات دکمه تائید وثبت را می زنیم

بازدن دکمه تاییدو مشاهده پیام  ، کلاس به آموزش های جاری انتقال می یابد