آموزش های جاری

مشاهده  لیست آموزش های جاری به تفکیک سال، دوره ی تحصیلی، نوع طرح

 با ورود به سربرگ "سوادآموزان" لیست آموزش های جاری به تفکیک سال، دوره ی تحصیلی، نوع طرح ، آموزش دهنده و تعداد سوادآموزان مشاهده می گردد

 تذکر : چنانچه سوادآموزی از ارائه شماره حساب امتناع ورزد می بایستی عنوان تعهد عدم ارائه شماره حساب دریافت شده تیکدار گردد . همچنین از این قسمت از عنوان بالای کادر اطلاعات سوادآموزان چاپ تعهد عدم ارائه شماره حساب جهت دریافت تشویقی صورت گرفته و در پرونده گروه آموزشی بایگانی شود .

  • چاپ و کنترل فرم ثبت نام و در صورت صحت اطلاعات، تایید توسط ناظر آموزشی

 


اضافه کردن سوادآموز به گروه (کلاس)

منوی ثبت آموزش را انتخاب و                     

رو گزینه  کلیک  می کنیم.

سوادآموزی را که میخواهیم به گروهی اضافه کنیم باید ابتدا در قسمت ثبت نام این سوادآموز را با مشخصات همان گروهی که میخواهیم به آن اضافه کنیم ثبت نام و استعلام کرده باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تکمیل نمودن اطلاعات سوادآموز یا سوادآموزانی که می خواهیم به یک گروه جاری اضافه کنیم.