استفاده از روش های آموزشی جدید و ابزارهای منطبق با فناوری روز از جمله چالش های کنونی نظام های آموزشی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به وسعت و فراگیری استفاده از وسایل همراه و بالقوه بودن این امر برای استفاده در زمینه آموزش می توان به معزل بی سوادی و کم سوادی در بزرگسالان خاتمه داد.

به این منظور در قالب یک پژوهش کاربردی و ملی، پس از اتمام مراحل مطالعاتی و فراهم بودن شرایط حقوقی مناسب، فنی خوب و اجرایی تا حدودی قابل قبول در کشور، تصمیم نهایی مبتنی بر طراحی و اجرای نسخه ی نرم افزار سوادآموزی بر بستر تبلت ها و گوشی های همراه اتخاذ گردید.

نرم افزار مربوطه مبتنی بر بستر تبلت ها و گوشی های همراه در حیطه ی سوادآموزی طراحی گردیده و شامل سه کتاب ریاضی، بخوانیم و بنویسیم و قرآن می باشد.

طرح کلی نرم افزار به صورت عدم نیاز به آموزش دهنده و بر مبنای کلاس واقعی طراحی شده است. به همین منظور هر درس دارای اجزای زیر می باشد:

1.       بررسی پیش نیاز های درس (با رعایت اصل آسان به سخت)

2.       ارائه درس (به صورت کلیپ موشن و انیمیشن)

3.       متن کتاب (به صورت تعاملی)

4.       ارائه تمرین در جهت تثبیت یادگیری (با رعایت اصل آسان به سخت)

5.       ارزشیابی پایانی در جهت بررسی میزان یادگیری و باز شدن درس بعد(با رعایت اصل آسان به سخت) در همه مراحل مبنای عبور از مراحل، کسب 50 درصد امتیازات می باشد

از سوی دیگر نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که تمام فعالیت های فراگیر ذخیره سازی شده و قابل بررسی است. این امر به منظور تشکیل یه ساختار احتمالا اداری برای کنترل از راه دور سوادآموزان پیش بینی شده است. همچنین امکان ارسال اطلاعات سوادآموز به گوشی همراه آموزش دهنده و پایگاه احتمالی مدنظر قرار گرفته و پیش بینی شده است. بعلاوه، می توان از خود تبلت سوادآموز نیز با استفاده از رمز مخفی، به نمودارها و تحلیل دروس و شیوه پاسخگویی سوادآموز دست یافت.

برای اجرای نرم افزار بر روی تبلت به برنامه "ادوبی فلش" نیاز می باشد که به طور مرسوم بر گوشی ها و تبلت ها نصب می باشد. در غیر اینصورت با تصب مرورگر "دلفین" می توان از نرم افزار استفاده کرد.

نسخه ی کامپیوتری این نرم افزار بر بستر ویندوز نیز تهیه شده است که با برنامه "ادوبی فلش" قابل اجرا می باشد.

دریافت فایل