×
دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > میز خدمات الکترونیک > میز خدمات الکترونیک 
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۹:۳۶
مهارت آموزی
نام دستگاه سازمان نهضت سوادآموزی
نام دستگاه مادر وزارت آموزش وپرورش
عنوان خدمت مهارت آموزی
شناسه خدمت 18011268004
شرح خدمت برنامه توانمندسازی نیروی انسانی ، از طریق فعالیت های تبلیغی و ترویجی ، استفاده از ظرفیت ها ی برون سازمانی برای مشارکت بین بخشی ، تشویق و ترغیب مخاطبین ، تامین اقلام آموزشی و واگذاری فعالیت ها از اهمیت ویژه ای برخورداراست. مراکز یادگیری محلی در راستای تحقق شعار « آموزش برای همه» و با رویکرد تقویت مشارکت و مدیریت محلی راه اندازی می شوند در این مراکز علاوه بر آموزش سواد پایه(سوادآموزی ،انتقال،تحکیم سواد) آموزش مهارت های اساسی زندگی ، حقوق شهروندی و مهارت های فردی و اجتماعی و برنامه های فرهنگی ، اعتقادی و تربیتی ارائه می گردد
نوع خدمت خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت حاکمیتی
سطح خدمت ملی
نحوه دسترسی خدمت
مدارك لازم براي انجام خدمت بی سوادان و کم سوادان تا مقطع ابتدائی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت مهارت آموزی برای هر نفر 200 ساعت در قالب آموزش مهارتهای اساسی زندگی ، حقوق شهروندی ، مهارتهای فردی و اجتماعی ، برنامه های فرهنگی ،اعتقادی و تربیتی ارائه می گردد سایر فعالیت های مرکز در قالب دوره سوادآموزی ،دوره انتقال ، دوره تحکیم کماکان بر اساس شیوه نامه آموزشی می باشد
هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان رایگان
قوانين و مقررات بالا دستي - اصل سی وسوم قانون اساسی - بخشنامه شماره 101182 تاریخ 29/1/94 - بخشنامه شماره 45901 تاریخ 2/12/ 93هیئت دولت - برنامه توسعه ششم بخش آموزش وپرورش - شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی
ذکر ضرورت مراجعه حضوری با توجه به اینکه خدمت ارائه شده از جنس آموزش می باشد لذا حضور روزانه فرد در برنامه آموزش های مهارت ضرورت دارد
فرایند اجرایی درخواست تشکیل مرکز از سوی جامعه محلی شهرستان جلب مشارکت دستگا ها ی دولتی ومردم نهاد برای حمایت و همکاری از سواد آموزی امکان سنجی از سوی شهرستان و صدور تائیدیه درخواست نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه عمل صدور مجوز از سوی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان تامین آموزش دهنده ،مربی و مدیر مرکز شروع فعالیت آموزش و تحویل اقلام آموزشی بررسی و تائید درخواست در سامانه تشکیل کمیته اجرایی نظارت بر فرایند آموزش و فعالیت های مهارت آموزی مرکز ارزشیابی عملکرد مرکز
سوالات متداول کلیک نمایید ...
مراحل گردش كار
نام سامانه و آدرس
تلفن
ایمیل
نظرسنجی سامانه شکایات پیگیری شکایت فرم پیشنهاد اصلاح فرآیند پیگیری اصلاح فرآیند فرم تصمیم گیری الکترونیک