×
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی است

معاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی است

معاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی است