×
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزار

معاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزار

معاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزار